Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
ZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Cesta do Indie za podporovaným dítětem návštěva Indie

 

Když se dárce rozhodne navštívit dítě v Indii, tak toto setkání rádi zprostředkujeme. 

Minimálně měsíc před plánovanou cestou do Indie je potřeba nahlásit v naší kanceláři termín setkání s podporovaným dítětem. 

Je nutné, aby bylo setkání zprostředkováno prostřednictvím kanceláře projektu Adopce na dálku® Diecézní katolické charity Hradec Králové. Dárce přichází do odlišného socio-kulturního prostředí, je důležité, aby podporované dítě, jeho rodina a společenství, ve kterém žije, byli na tuto návštěvu připraveni. Dárce navštíví dítě za doprovodu místního indického koordinátora projektu. Návštěva dítěte se uskuteční v průběhu jednoho dne. Je vždy na posouzení naší partnerské organizace, zda je vhodné navštívit dítě v jeho vesnici nebo škole, či zda je možné setkání s dítětem v prostorách partnerské organizace.

Ubytování v rodině dítěte vzhledem k chudým podmínkám není možné. Rovněž není možné zajistit ubytování a cestu. Toto si zájemce o setkání s podporovaným dítětem zajišťuje sám.

Partnerské organizaci dárce uhradí náklady spojené s návštěvou, zvláště pak dopravu, občerstvení, služby zaměstnanců. Náklady je vhodné uhradit formou daru příslušné organizaci.