Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Postřehy a zkušenosti z cest do Indie za dětmi

2017 – S humorem na cestách po Indii
Naše zkušenosti z cest po Indii jsme s nadsázkou shrnuli do deseti silničních pravidel.

2016 – Cesta dárce za podporovaným dítětem do Indie
Setkání pana Karla Macka s podporovanou dívkou a její rodinou v Bangalore

2015 – Rozhovor s Kristýnou o cestě do Indie

2013 – Na návštěvě v Belgaum
O cestě do Indie pana Josefa Marka