Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

VÝSTAVBA BYDLENÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA ZDRAVÍ

Projekt PODPORA ZDRAVÍpodpora zdraví

Projekt podpora zdraví začal v roce 2013. Díky tomuto projektu je možné v případě potřeby uhradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocného dítěte zapojeného do projektu Adopce na dálku®.

Projekt vznikl na základě několika případů, kdy některé z podporovaných dětí potřebovaly nutně podstoupit operaci nebo byly dlouhodobě nemocné. Jednalo se o situace, kdy výlohy na léčbu přesáhly finanční možnosti rodičů a také finanční možnosti dárců, kteří je podporovali. Proto jsme oslovili i další dárce a s jejich pomocí se nám nakonec vždy podařilo získat potřebnou částku.

Takto se zrodila myšlenka projektu na podporu zdraví a průběžně získávat finanční prostředky, které nám umožní mnohem rychleji poskytnout potřebnou pomoc nemocným dětem.

Přehled o aktuální potřebě finanční pomoci naleznete níže na této stránce.

Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz nebo telefonicky: 495 063 177

Můžete také využít tento kontaktní formulář.

 

2016 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2016 přispěli dárci projektu Adopce na dálku® částkou ve výši 32.314 Kč.
Z těchto darů byla částkou 10.000 Kč podpořena léčba Basiliky. Basilika se po vážné dopravní nehodě léčila s komplikovanou zlomeninou. Částkou ve výši 22.314 Kč dárci podpořili léčbu dívek Asha a Jayaseeli. Asha trpí nedostatečnou srážlivostí krve a tvorbou červených krvinek. Jayaseeli se léčí s těžkou formou cukrovky.

Chtěli bychom znovu poděkovat za pomoc Rudolfovi, který se léčil z leukémie. V květnu 2016 byly jeho krevní testy v pořádku a v listopadu 2016 byla jeho léčba ukončena. Chlapec je nadále pod dohledem lékařů.


2015 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2015 přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 30.000 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® částkou 233.614 Kč. Z těchto darů byla podpořena léčba leukémie u Rudolfa částkou 227.000 Kč a léčba chlapce Sumita, který utrpěl vážný úraz ruky po zásahu elektrickým proudem částkou ve výši 5.000 Kč. Finančně byla podpořena i dívka Catherine, která trpí svalovou dystrofií. Na její léky se použilo 5.000 Kč.

 2014 - PODPORA ZDRAVÍ

Na projekt podpory zdraví přispěli v roce 2014 dárci ČR částkou 10 006 Kč. V témž roce byla finančně podpořena léčba nevidomé dívky Mercy Angel a to částkou ve výši 5 000 Kč.


2013 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2013 na tento projekt přispěli dárci částkou 1 600 Kč.

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za pomoc nemocným dětem.

mezníkSouvísející články s projektem Podpora zdraví.