Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
ZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Vzdělávání rodičů dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®

Rodiče dětí z chudých rodin mnohdy nedostali žádné vzdělání, a proto nevidí důvod, proč by své děti měli posílat do školy. Bývá obtížné je přesvědčit, že vzdělání je pro jejich děti důležité a znamená lepší budoucnost pro celou rodinu. Proto indičtí koordinátoři a dobrovolníci projektu vysvětlují důležitost vzdělání na pravidelných setkáních s rodiči a dětmi. Rodiče dětí zapojených do projektu mají tak příležitost získat nové vědomosti a zároveň se mohou ptát na technický chod projektu.