Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
ZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

výročkaVýroční zprávy

Souhrný přehled činnosti a služeb Diecézní katolické charity Hradec Králové najdete na našem charitním webu.