Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Projekt Adopce na dálku má po 10 letech nového vedoucího

Projekt Adopce na dálku má po 10 letech nového vedoucího

Milí příznivci projektu Adopce na dálku®, možná jste již někteří zpozorovali změnu v našem adopčním týmu…

Naše báječná vedoucí a kolegyně Gabriela Sebö od července letošního roku přešla na jiné pracoviště. Chtěli bychom jí také touto cestou moc poděkovat za úžasné vedení našeho týmu po dobu celých 10 let. Děkujeme především za její modlitby, obětavost a ochotu, za slova povzbuzení, neustálou podporu a přátelství. Přejeme ji v nové pracovní pozici i životě hodně úspěchů a Božího požehnání.

Rozloučení s vedoucí projektu Gabrielou SeböDěkujeme naší dlouholeté vedoucí projektu Gabriele Sebö.

Novým vedoucím projektu se stal Vojtěch Homolka. I jemu přejeme hodně Božího požehnání a také aby se mu v našem kolektivu líbilo a měl neustálý pocit naší podpory.

„Věřím, že se mi podaří navázat na dlouholetou profesionální práci mé předchůdkyně. Budu se snažit, aby náš projekt oslovil širší spektrum lidí dobré vůle, s jejichž pomocí získají další tisíce dětí v nouzi kvalitní vzdělání. Přeji si, aby tyto děti mohly prožít důstojný život,“ říká nový vedoucí projektu Adopce na dálku®. Tento projekt pomáhá již od roku 2000 chudým dětem v indickém státě Karnataka. Díky pomoci našich dárců získalo vzdělání již přes šest tisíc indických chlapců a dívek.

Královéhradecký tým Adopce na dálku

Vojtěch Homolka bude mít na starosti také koordinaci Tříkrálové sbírky v královéhradecké diecézi.