Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

HLEDÁ SE DÁRCE!

HLEDÁ SE DÁRCE!

Najdeme společně dárce pro 17letou dívku Dianu L. z Bangalore?

Diana je velmi sportovně nadaná dívka, která již získala mnoho cen. Chodí do 1. ročníku bakalářského studia zaměřeného na vedení obchodu. Ráda tančí a sportuje. Chtěla by se stát profesionální sportovkyní a reprezentovat indický stát Karnataka a celou Indii. Tatínek je řidič, ale ze zdravotních důvodů nemá zajištěn stálý příjem. Maminka pracuje jako výpomoc v domácnostech. Diana bydlí spolu s dalšími dvěma sourozenci.

Pokud můžete, zapojte se a podpořte vzdělávání indické dívky nebo jiného dítěte z Indie. Dítě může podporovat jednotlivec i skupina přátel nebo kolektiv zaměstnanců, školy, organizace...

Více na našich stránkách v sekci Realizace Adopce na dálku®.