Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Pozdrav z Indie od s. Daisy

Díky podpoře dárců mohla v roce 2015 sestra Daisy z Indie úspěšně ukončit studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a v červenci téhož roku měla promoci. Sestra Daisy stále vzpomíná na studium v České republice a posílá všem srdečné pozdravy ze severní Indie.

Sr. DaisyMilí přátelé,
posílám Vám srdečné pozdravy ze severní Indie. V Indii jsem úspěšně složila registrační lékařské zkoušky. A v lednu letošního roku jsem dostala potřebné osvědčení pro práci v nemocnici.

V nemocnici naší kongregace v Lacknow jsem měla pracovní dobu od 7:30 do 20:00, protože je tam hodně práce.

Od března jsem nastoupila na roční praxi do katolické nemocnice v Dillí. Nemocnici spravuje biskupství v Dillí. Je to jedna z nejuznávanějších indických nemocnic. Nyní tedy pracuji na interně v Dillí. Pracovní dobu mám každý den od 7:30 do 18:30. V neděli mám volno.

Jsem šťastná, že jsem lékařkou. Mohu hodně udělat pro pacienty, mohu pomáhat chudým a potřebným a těm, kteří trpí.

Drazí přátelé, každému z Vás bych chtěla osobně poděkovat za Vaši podporu a vstřícnost během mých studií v České republice. Jsem ráda, že jsem některé z Vás mohla poznat i osobně. Bůh mi skrze Vás ukázal svoji lásku. Nesu Vás ve svém srdci a modlím se za Vás.

Sestra Daisy