Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Prázdninové tábory dodaly chudým indickým dětem odvahu a sebevědomí

Prázdninové tábory dodaly chudým indickým dětem odvahu a sebevědomí

V rámci projektu Adopce na dálku® se podporované indické děti každoročně účastní prázdninových táborů, které pořádají naši indičtí koordinátoři. Tábory probíhají na více místech v místních jazycích. Aktivně se jich účastní děti i dobrovolníci.

Dětské prázdninové tábory se letos stejně jako v minulých letech uskutečnily během dubna a května. Při jejich realizaci je kladen hlavní důraz na rozvoj osobnosti dítěte. Přihlíží se k tomu, aby aktivity umožnily všem dětem projevit jejich talent.

Fr. Shaji Mathew na táborovém setkání s mládeží.

Na prázdninovém táboře jsou děti rozděleny do různých zájmových skupin: taneční, hudební, divadelní i tvořivé, kde vyrábějí různé drobnosti a tak se rozvíjejí jejich dovednosti i osobnost.

Taneční vystoupení indických dívek během taneční soutěže na prázdninovém táboru.

Děti rovněž sportují a hrají různé společenské hry, při kterých se učí komunikovat a spolupracovat s kamarády. Následně jsou v oblasti jejich zájmu a umu povzbuzované i v rámci školních aktivit. To dětem dodává odvahu a zdravé sebevědomí.

Na prázdninových táborech v Indii děti soutěží v různých disciplínách.

Součástí těchto táborů je řádná lékařská prohlídka, aby se předešlo vážným onemocněním. Většina dětí se během pobytu učí i správné hygieně, pravidelnému cvičení a otužování.

Díky péči indických koordinátorů a dobrovolníků se děti v průběhu tábora učí také písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu svůj dík za podporu ve vzdělání. Je zde také příležitost dětem předat dopisy a zásilky od dárců.

Mary obdržela na táboře dopis a dárek od svého dárce z ČR.Stephen Paul se raduje z dopisu a dárečků od dárce z ČR.

 Na konci tábora děti obdrží odměny jménem dárců Adopce na dálku®.

Jedna ze společných fotek dětí na konci prázdninového tábora.

Z letošních prázdninových táborů jsme obdrželi video pozdravy z aktivit během pobytu. Tyto zážitky indických dětí budeme pro naše příznivce zveřejňovat pravidelně v průběhu těchto letních prázdnin na našem facebookuyoutube.