Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

z návštěvyZprávy ze setkání
s indickými partnery

 


Zástupci Diecézní katolické charity Hradec Králové navštěvují pravidelně jednotlivá centra projektu Adopce na dálku® v Indii. Provádí kontrolu dokumentace a zjišťují, jaké jsou možnosti další případné pomoci. Návštěvují náhodně vybrané rodiny a jednají s řediteli škol, sociálními pracovníky či se zástupci vesnických komunit.

Dárci se mohou setkat s našimi indickými partnery jednou za 2–3 roky při jejich návštěvách České republiky. Během těchto návštěv mají příležitost indické partnery poznat osobně a dovědět se více o podmínkách, ve kterých žijí podporované děti a jejich rodiny.

Návštěva 2015 v HK

15 let projektu ADOPCE NA DÁLKU®

Diecézní katolické charity Hradec Králové

V neděli 27. září 2015 oslavíme jako každoročně Den charity. Při této příležitosti bychom chtěli zavzpomínat na oslavy 15. výročí Adopce na dálku®, kdy přijeli do Hradce Králové indičtí partneři projektu arcibiskup Most Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore a biskup Most Rev. Dr. Peter Machado s Rev. Fr. Alwynem Sudhirem z Belgaum. 

Návštěva 2014

Charitní pouť v Neratově

u příležitosti 350. výročí diecéze Hradec Králové

Rok 2014 byl jubilejním rokem vzniku královéhradecké diecéze. A u této příležitosti se na různých místech diecéze konalo celkem 9 poutí.

Návštěva 2012 v HK

20. výročí Diecézní katolické charity Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové a mnohé její Charity v roce 2012 oslavily 20. výročí vzniku. Mezi významné projekty diecézní charity patří  i projekt na podporu vzdělávání dětí v Indii - Adopce na dálku®. Při této příležitosti 20. výročí byla v úterý 5. června 2012 v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové sloužena slavnostní a děkovná mše svatá, celebrovaná biskupem J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem diecézní charity Mons. Josefem Suchárem.

Návštěva 2012

Výprava do Indie u příležitosti posvěcení nového kostela sv. Josefa

Hlavním cílem výpravy pana biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a zástupců Diecézní katolické charity Hradec Králové do vzdálené Indie bylo posvěcení nového kostela sv. Josefa.

Návštěva 2010

Zástupci Diecézní charity HK navštívili partnerská střediska v Indii

Dne 26.10.2010 odletěli z Prahy zástupci Diecézní katolické charity Hradec Králové na jednu z monitorovacích návštěv. Po dlouhém čekání na letišti v Doze (Katar) se dostali do města Goa, kde byla teplota 31st a 100% vlhkost. V doprovodu zaměstnanců z biskupství dojeli do Belgaum. Zde proběhlo tradiční uvítání s věnci z živých květin.

Návštěva 2009

Podzimní výprava do Indie
(25.9. – 10.10.2009)

Naší podzimní výpravu do Indie za podporovanými dětmi a tamními koordinátory projektu Adopce na dálku® zastihly na cestě ničivé záplavy, které si vyžádaly až 200 obětí na životech, nejvíce v indickém státě Karnataka.

Návštěva 2008

Návštěva indického partnera projektu Adopce na dálku®
(16.11.2008 – 21.11.2008)

V neděli 16.11.2008 přiletěl do České Republiky partner projektu Adopce na dálku® Most. Rev. Dr. Bernard Moras - arcibiskup z diecéze Bangalore. Přijel poděkovat všem dárcům zapojeným do tohoto projektu a informovat o nelehké politické situaci v Indii.

Návštěva 2007

Týden s indickými partnery projektu Adopce na dálku®
(18.11.2007 – 24.11.2007)

Od 18.11.2007 hostila Diecézní katolická charita Hradec Králové indické partnery projektu Adopce na dálku®. Do České republiky přijeli indičtí biskupové Most. Rev. Dr. Most. Rev. Bernard Moras z diecéze Bangalore, Most. Rev. Peter Machado z diecéze Belgaum, Most. Rev. Derek Fernandes z diecéze Karwar a koordinátorky Srov. Theresa z diecéze Bangalore a Sr. Marian z diecéze Belgaum. Hosté z Indie přijeli poděkovat všem dárcům zapojeným do tohoto projektu za jejich podporu, bez které by děti z chudých rodin v indickém státě Karnataka nemohly navštěvovat školu a vzdělávat se. Setkali se s nimi na několika místech královéhradecké diecéze. Prohlédli si některá charitní zařízení a seznámili se blíže s jejich činností.

Návštěva 2003

Týden s indickým biskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem
(7.7. – 11.7.2003)

V druhém prázdninovém týdnu Diecézní katolická charita Hradec Králové již potřetí hostila indického biskupa Most. Rev. Dr. Bernarda Morase z diecéze Belgaum, který je partnerem společného projektu Adopce na dálku®. Biskup Most. Rev. Dr. Moras přijel především povzbudit a poděkovat všem dárcům za jejich podporu, bez které by děti z chudých rodin v indickém státě Severní Karnataka nemohly navštěvovat školu a vzdělávat se. Setkal se s nimi na několika místech královéhradecké diecéze a zavítal i do sousední olomoucké. Prohlédl si také některá charitní zařízení a seznámil se blíže s jejich činností.

Návštěva 2002

Setkání s indickým biskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem
v Hradci Králové

Na přelomu května a června 2002 navštívil Diecézní katolickou charitu Hradec Králové v rámci projektu Adopce na dálku® indický biskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras v doprovodu svého sekretáře P. Dereka Fernandese. Přijeli především pozdravit a poděkovat dárcům za jejich podporu, bez níž by chudé děti z indické Severní Karnataky těžko měly možnost navštěvovat základní školu a dále se vzdělávat.