Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Pomoc pro Rudolfa

Pomoc pro Rudolfa

Adopce na dálku® projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Pro nemocného Rudolfa, stoupá naděje, že bude moci podstoupit celý léčebný proces chemoterapií. V pondělí dne 9.3.2015 byla zaslaná do Indie 2. platba ve výši 100 000 Kč.

Chemoterapie je pro Rudolfa jednou ze základních možností léčby, kterou musí podstoupit ke svému uzdravení. Chemoterapie je chlapci podávána v určitých časových intervalech. Každý takový interval umožňuje regeneraci organismu tak, aby Rudolf byl schopen podstoupit další léčbu. Při chemoterapii jsou bohužel obvyklé i nežádoucí účinky, a proto léčba chlapce vyžaduje pobyt v nemocnici v indickém městě Bombay.

V pondělí dne 9.3.2015 byla zaslaná do Indie 2. platba ve výši 100 000 Kč. Peníze jsou určené opět na úhradu nákladů spojených s léčbou leukémie malého Rudolfa. Celková výše všech finančních příspěvků dárců ČR činí k dnešnímu dni 227 060 Kč.

Pokud chcete pomoci a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz nebo telefonicky: 495 063 177

Můžete také využít kontaktní formulář.

Pomoci můžete i drobným příspěvkem. Jsme vděční za každou pomoc a podporu.

Aktuální stav získaných finančních prostředků a informace o průběhu léčby malého Rudolfa můžete průběžně sledovat na facebooku: adopce.dchhk.cz