Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Slavíme s Rudolfem jeho 7. narozeniny

Slavíme s Rudolfem jeho 7. narozeniny

Dnes 24. 2. Rudolf slaví své 7. narozeniny. Tento indický chlapec, který pochází z oblasti Belgaum, byl jako 4letý chlapec zapojen do vzdělávacího projektu Adopce na dálku®. Tyto narozeniny slaví díky pomoci, která přišla od dárců z České republiky.

   

Rudolfovi byla 3. února 2015 diagnostikována leukémie a byl okamžitě převezen do nemocnice v Bombay, kde ve středu 11. února 2015 začala nákladná léčba.

Během jednoho týdne od uveřejnění prosby o pomoc se nám na léčbu podařilo získat finanční dar ve výši 127 060 Kč.  Celková výše všech finančních příspěvků dárců ČR na léčbu činila 227 060 Kč.

V prosinci loňského roku jsme obdrželi báječnou zprávu od koordinátorky sr. Marian a P. Alwyna z indického centra v Belgaum. Kompletní vyšetření a krevní testy Rudolfa dopadly výborně a lékaři tak potvrdili úspěšnou léčbu leukémie.

Nyní se můžeme radovat a oslavit s Rudolfem jeho 7. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví a Božího požehnání.

Děkujeme všem, kteří přispěli finančně nebo modlitbou.


Pokud chcete pomoci nemocným lidem v Indii a můžete přispět finančním darem do projektu na podporu zdraví, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz nebo telefonicky: 495 063 177
Můžete také využít kontaktní formulář.

Pomoci můžete i drobným příspěvkem. Jsme vděční za každou pomoc a podporu.

Aktuální stav a informace o průběhu léčby malého Rudolfa můžete průběžně sledovat na facebooku: adopce.dchhk.cz nebo přímo na našich stránkách.