databázeDatabáze indických dětí

Chudé indické děti potřebují Vaši podporu a pomoc.

Pokud chcete a můžete některému z nich pomoci, zapojte se!


Přečtěte si jednoduché podmínky pro zapojení se do projektu.

  

Databáze dětí je na našem sdíleném externím webu:
http://adopce.dchhk.cz

 

PŘEDPOKLADY PRO ZAPOJENÍ DÍTĚTE DO PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU®

  • Rodina dítěte žije v chudobě.Všechny podporované děti mají svoji jmenovku s logem projektu. (Archiv: DCH HK)
  • Dítě má osobnostní předpoklady pro studium.
  • Nerozhoduje příslušnost dítěte k rase nebo náboženství.
  • Příslib rodičů, že budou své dítě ve studiu podporovat.
Příjemci finanční pomoci:
  • sirotci bez příjmu
  • vdovy nebo vdovci s dětmi
  • rodiny s měsíčním příjmem do 15 tisíc rupií
  • nemocní nebo invalidní živitelé rodiny