podmínky zapojeníDLOUHODOBÁ PODPORA

Podmínky pro zapojení dárce

Těší nás Váš zájem o projekt Adopce na dálku®, který pomáhá chudým dětem v Indii. Na Vaši pomoc čekají děti z indických oblastí Belgaum a Bangalore ve státě Karnataka. Zde působí naši partneři, kteří zodpovídají za výběr dětí z nejpotřebnějších rodin.

Naši dárci přispívají ročně minimální částkou 5.000 Kč na úhradu výdajů spojených se vzděláváním konkrétního indického dítěte. Maximálně 12 % z této částky bude použito na provozní náklady.

Vybrané dítě můžete podpořit buď na 1 školní rok, nebo v této podpoře pokračovat i v následujících letech.

Zahájení podpory

KROK 1

databázeVyplňte formulář se žádostí o podporu konkrétního dítěte v naší databázi na webu adopce.dchhk.cz.

Chcete si přijít vybrat osobně do naší kanceláře na Velkém náměstí v Hradci Králové? Zavolejte nám na tel. 495 063 175 (135).

 

KROK 2

platbyPo vyplnění formuláře Vám zašleme do 14 pracovních dnů všechny potřebné podklady pro podporu indického dítěte.

Následně zašlete platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také v hotovosti na pokladně Diecézní katolické charity Hradec Králové.

 

  • První platbu v celkové výši 5.000–6.500 Kč* zašlete do 45 dnů od převzetí potřebných podkladů. Pokud první platba nepřijde do 45 dnů, bude Vaše účast v projektu ukončena.

  • Platby na následující školní roky můžete zasílat jednorázově, nebo je rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb tak, aby poslední platba přišla vždy do konce března.

  • Každoročně na konci března bychom od Vás měli mít na účtu Adopce na dálku® platbu v celkové minimální výši 5.000 Kč na jedno dítě.

školní docházka* Příspěvek 5.000 Kč na roční vzdělávání jednoho indického dítěte byl neměnný od spuštění projektu v roce 2000. Náklady na vzdělání dětí v Indii však postupně narůstaly podobně jako u nás.

Průměr skutečných ročních nákladů na vzdělávání jednoho dítěte je nyní 6.500 Kč. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste zvážili dobrovolné navýšení příspěvku o libovolnou částku.

KROK 3

Originál karty s údaji o indickém dítěti Vám zašleme do 30 pracovních dnů od přijetí Vaší platby.

mezník

Ukončení podpory

Dárce může ukončit podporu dítěte kdykoliv a bez uvedení důvodu. Pro dítě najdeme jiného dárce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové může ukončit spolupráci s dárcem, který neuhradí pravidelný roční příspěvek.

Důvodem k ukončení podpory může být také předčasné vyřazení dítěte z projektu – nejčastěji z následujících důvodů:

    • odstěhování rodiny do oblasti, kam náš projekt nezasahuje
    • ztráta zájmu o studium
    • porušení pravidel projektu 

O důvodu vyřazení dítěte z projektu je dárce písemně informován do tří měsíců.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.

mezník

kontaktKONTAKT
S INDICKÝM DÍTĚTEM

návštěva IndieCESTA DO INDIE
ZA PODPOROVANÝM DÍTĚTEM

časté dotazyČASTÉ DOTAZY

 Základní informace ke stažení.