Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

 

DATABÁZE DĚTÍ

Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

 

JAK SE ZAPOJIT?

podmínky zapojeníDLOUHODOBÁ PODPORA

Podmínky pro zapojení dárce

Vážení příznivci,

velice nás těší Váš zájem o projekt Adopce na dálku®, který je zaměřený na pomoc chudým dětem v Indii. Na Vaši pomoc čekají děti z indických oblastí Belgaum a Bangalore ve státě Karnataka. Zde působí naši partneři, kteří zodpovídají za výběr dětí z nejpotřebnějších rodin.

Snažíme se najít dárce, kteří jsou ochotní přispět ročně minimální částkou 5.000 Kč. Tento příspěvek je určen na úhradu výdajů spojených se vzděláváním konkrétního indického dítěte. Maximálně 12 % z této částky bude použito na zajištění provozních nákladů projektu.

Vybrané dítě můžete podpořit buď na 1 školní rok, nebo v této podpoře pokračovat i v následujících letech.

 

Pro zapojení postupujte takto: 

KROK 1

databázeZapojit se můžete prostřednictvím naší databáze dětí (na webu adopce.dchhk.cz), kde vyplníte formulář se žádostí o podporu konkrétního dítěte.

Chcete si přijít vybrat osobně do naší kanceláře na Velkém náměstí v Hradci Králové? Zavolejte nám na tel. 495 063 175 (135).

 

KROK 2

platbyNa základě vyplněného formuláře Vám zašleme do 14 pracovních dnů všechny potřebné podklady pro podporu indického dítěte.

Následně zašlete platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Zaplatit můžete také v hotovosti na pokladně Diecézní katolické charity Hradec Králové.

 

  • První platbu v celkové výši 5.000-6.500 Kč zašlete do 45 dnů od převzetí potřebných podkladů.
  • Pokud první platba nepřijde do 45 dnů, bude Vaše účast v projektu ukončena.
  • Platby na následující školní roky můžete zasílat jednorázově, nebo je rozdělit do čtvrtletních či měsíčních plateb tak, aby poslední platba přišla vždy do konce března.
  • Každoročně na konci března je tedy potřeba, abychom od Vás měli na účtu Adopce na dálku® platbu v celkové minimální výši 5.000 Kč na jedno dítě.

školní docházkaPříspěvek 5.000 Kč na roční vzdělání jednoho indického dítěte byl neměnný od spuštění projektu v roce 2000. Během uplynulých let však náklady na vzdělání dětí v Indii narůstaly podobně jako u nás. Průměr skutečných ročních nákladů na vzdělání jednoho dítěte je nyní 6.500 Kč.

Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste zvážili dobrovolné navýšení příspěvku o libovolnou částku.

KROK 3

Originál karty s údaji o indickém dítěti Vám zašleme Českou poštou do 30 pracovních dnů od přijetí Vaši platby.

mezník

Ukončení podpory

Dárce může ukončit podporu dítěte kdykoliv a bez uvedení důvodu. Pro dítě najdeme jiného dárce.

Diecézní katolická charita Hradec Králové může ukončit spolupráci s dárcem, který neuhradí pravidelný roční příspěvek.

Důvodem k ukončení podpory může být také předčasné vyřazení dítěte z projektu – nejčastěji z následujících důvodů:

    • odstěhování rodiny do oblasti, kam náš projekt nezasahuje
    • ztráta zájmu o studium
    • porušení pravidel projektu 

O důvodu vyřazení dítěte z projektu je dárce písemně informován do tří měsíců.

Projekt je realizován ve složitých podmínkách převážně indického venkova. Lidé, kterým pomáháme, se zapojením do našeho projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat potřebným a těšíme se na příjemnou spolupráci.

mezník

kontaktKONTAKT
S INDICKÝM DÍTĚTEM

návštěva IndieCESTA DO INDIE
ZA PODPOROVANÝM DÍTĚTEM

časté dotazyČASTÉ DOTAZY