Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Domky pro chudé

Podpora bydlení chudých rodin s dětmi

Diecéze Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnataka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky a bydlení jsou zde velmi žalostné.

Na základě zjištění nízké životní úrovně obyvatel se biskupství v Belgaum ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové rozhodlo realizovat projekt Podpora bydlení chudých rodin s dětmi.

Projekt byl zahájen v roce 2003. Navazuje a doplňuje program Adopce na dálku®, který je zaměřen na podporu vzdělávání chudých indických dětí.

Více o tomto projektu se dovíte v sekci doprovodných projektů - Domky pro chudé.

Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz
nebo telefonicky: 495 063 177

Můžete také využít tento kontaktní formulář:

Jednorázový příspěvek na Domky pro chudé

Výši daru uveďte v CZK.

Z vybrané částky se použije maximálně 8 % na zajištění provozních nákladů projektu.


Informace o dárci

Korespondenční adresa

Adresa trvalého bydliště - pro účel vystavení potvrzení o přijetí daru

Vyplňte, pokud se neshoduje s korespondenční adresou.


Podklady s bližšími informacemi převezmu:
Způsob platby:

Poznámka


Děkujeme.

Diecézní katolická charita Hradec Králové se zavazuje, že údaje zde uvedené bude zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA
Adopce na dálku®