Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

svátkyStátní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

V Indii se slaví velké množství svátků, což je dáno tím, že v této zemi vedle sebe žijí lidé mnoha různých národů a náboženství.


Jednotný ani vyčerpávající seznam svátků pro celou Indii se nám nepodařilo dohledat. Národní svátky jsou čtyři:

26. ledna - Den republiky

1. května - Svátek práce

15. srpna - Den nezávislosti

2. října - Oslava narozenin Mahátmy Gándhího

Pracovní doba na úřadech
se pohybuje v pondělí až pátek od 10:00 do 14:00 (banky) a cca do 17:00 v dalších úřadech.

Prodejní doba
začíná okolo 9:00 – 10:00 a v mnohých obchodech končí až okolo 20:00.

Den volna
se často liší podle jednotlivých čtvrtí nebo nákupních středisek a trhů.

Zdroj: Ministerstvo zahraničí věcí ČR