Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

ANDROID icon

Adopce na dálku DCH HK - verze 1.0 ke stažení
- k aktualizaci zpráv a informací je nutné připojení k internetu

Doporučení a rady:
Pokud aplikace nejde nainstalovat, zkontrolujte nastavení zařízení. Aplikace může být odmítnutá z důvodu nastavení zabezpečení.

V takovém případě je potřeba dočasně změnit zabezpečení a povolit instalaci neznámých zdrojů.

Na aplikaci budeme v budoucnu dále pracovat.
O nové verzi budete informování na našich internetových stránkách, facebooku a také prostřednisctvím RSS zpráv zasíláných do aplikace.  Děkujeme za pochopení.

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®