Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Cesta do Indie za podporovaným dítětem návštěva Indie

 

Když se dárce rozhodne navštívit dítě v Indii, je nutné, aby bylo setkání zprostředkováno kanceláří projektu Adopce na dálku® Diecézní katolické charity Hradec Králové. Minimálně měsíc před plánovanou cestou do Indie je potřeba nahlásit termín setkání s podporovaným dítětem.

Dárce přichází do odlišného socio-kulturního prostředí. Proto je důležité, aby rodina podporovaného dítěte byla na tuto návštěvu připravena. Dárce navštíví dítě za doprovodu místního koordinátora. Návštěva se uskuteční v průběhu jednoho dne. Je vždy na posouzení partnerské organizace, zda je vhodné dítě navštívit v jeho vesnici, ve škole či v jiných prostorách.

Ubytování v rodině dítěte vzhledem k prostým podmínkám není možné. Rovněž není možné zajistit ubytování a cestu. Toto si zájemce o setkání s podporovaným dítětem zajišťuje sám.

Partnerské organizaci dárce uhradí náklady spojené s návštěvou, zvláště pak dopravu, občerstvení a služby zaměstnanců. Tyto náklady je vhodné uhradit formou daru příslušné organizaci.

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®