Internát v Karadi

Stavební práce k rozšíření chlapeckého internátu byly zahájeny v roce 2020. Budova se nachází v indickém městě Karadi, které patří do diecéze Belgaum v severní Karnátace.

Kapacita internátu bude minimálně 100 ubytovacích míst pro chlapce z odlehlých vesnic. Část budovy bude dočasně sloužit i jako škola a to do doby, než se postaví na přilehlém pozemku nová školní budova.

Cílem projektu je dokončit přízemí s prvním patrem a zajistit vybavení internátu. K jeho úspěšné realizaci je ještě potřeba investovat prostředky ve výši 450 tis. Kč do konce dubna 2021.

Stručná historie projektu

2020

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 500 025 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 30 000 Kč.

2019

Projekt byl podpořen z výtěžku benefičních koncertů FHK a Boni pueri částkou 50 995 Kč.

2020_internát v Karadi
2020_internát v Karadi
2020_internát v Karadi

Realizace projektu a stavební práce

Pokud budou práce na výstavbě zdárně pokračovat, bude internát možné plnohodnotně využívat od školního roku 2021-22.

Pro dokončení přízemí a prvního patra zbývají poslední práce:

  • Omítnutí a potřebné nátěry vnitřních povrchů stěn a stropů;
  • Položení dlažby a obkladů;
  • Montáž a instalace dveří, oken a zábradlí - vše bude opatřeno vhodným nátěrem;
  • Vybavení kuchyně - regály, police, odkapáváče a další;
  • Potrubí k odvádění dešťové vody.

"Pokud můžete, přispějte prosím."

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 731 402 273.

2020 internát v Karadi

PROJEKT PODPOŘILI

Diecézní katolická charita Hradec Králové podporuje projekt prostředky získanými z Tříkrálové sbírky a od dárců Adopce na dálku®.

Děkujeme Filharmonii Hradec Králové, Českému chlapeckému sboru Boni pueri, ZUŠ Střezina a všem, kteří se rozhodli podpořit tento projekt. Velice si této pomoci vážíme.