Internát v Karadi

Stavební práce k rozšíření chlapeckého internátu byly zahájeny v roce 2020. Budova se nachází v indickém městě Karadi, které patří do diecéze Belgaum v severní Karnátace.

Kapacita internátu je minimálně 100 ubytovacích míst pro chlapce z odlehlých vesnic. Část budovy dočasně slouží i jako škola a to do doby, než se postaví na přilehlém pozemku nová školní budova.

Internát se začal plnohodnotně využívat od školního roku 2021-22. K úspěšné realizaci projektu dárci přispěli celkovou částkou ve výši 1 117 479 Kč.

Stručná historie projektu

2021

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 400 000 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 136 459 Kč.

2020

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 500 025 Kč.
Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 30 000 Kč.

2019

Projekt byl podpořen z výtěžku benefičních koncertů FHK a Boni pueri částkou 50 995 Kč.

Realizace projektu a stavební práce

2021_internát KARADI2021_Karadi2021_Karadi2021_Karadi

V roce 2021 se podařilo dokončit přízemí s prvním patrem a zajistit vybavení kuchyně v internátu.

Finální práce zahrnovaly:

  • Omítnutí a potřebné nátěry vnitřních povrchů stěn a stropů;
  • Položení dlažby a obkladů;
  • Montáž a instalace dveří, oken a zábradlí - vše bylo opatřeno vhodným nátěrem;
  • Vybavení kuchyně - regály, police, odkapáváče a další;
  • Potrubí k odvádění dešťové vody.
2020 internát v Karadi
PŘED
2021 internát v Karadi
PO
2020_internát KARADI
PŘED
2021_internát KARADI
PO
2020_Karadi
PŘED
2021_Karadi
PO
2020_Karadi
PŘED
2021_Karadi
PO
2020_Karadi_2
PŘED
2021_Karadi
PO

PROJEKT PODPOŘILI

Diecézní katolická charita Hradec Králové podporuje projekt prostředky získanými z Tříkrálové sbírky a od dárců Adopce na dálku®.

Děkujeme Filharmonii Hradec Králové, Českému chlapeckému sboru Boni pueri, ZUŠ Střezina a všem, kteří se rozhodli podpořit tento projekt. Velice si této pomoci vážíme.

Internát Karadi 2022