Sbírka na pomoc rodinám v Indii

Celý svět se znepokojením sleduje, jak se Indie vypořádává s následky pandemie. Nemocnice se potýkají s nedostatkem kyslíku, lůžek a personálu, mnozí lidé umírají doma bez jakékoliv léčby. Zeptali jsme se proto našich indických partnerů, jak bychom jim mohli pomoci v současné humanitární krizi způsobené pandemií.

Zdravotní centrum v Belgaum, foto: archiv DCH HK 2021

Arcibiskupství v Bangalore zřídilo v uzavřených školách provizorní střediska, kde lékaři a dobrovolníci ošetřují nemocné. Biskupství v Belgaum přispívá chudým lidem na očkování, které je na některých místech zpoplatněno (cca 100 Kč za vakcínu).

V obou oblastech naši partneři zajišťují léčbu chudým rodinám s dětmi a pomáhají zásobovat vybrané nemocnice léky, kyslíkovými lahvemi a ochrannými prostředky. Také se podílejí na organizaci pohřbů.

Pokud si to nyní můžete dovolit, prosíme Vás o mimořádný příspěvek na pomoc indickým sirotkům a rodinám v nouzi.

Finanční dary na pomoc trpícím v Indii lze zasílat na sbírkové konto:

QR Platba - zdravotní pomoc - Adopce na dálku DCH HK 1387434288/2700

variabilní symbol

54000

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DARU VYSTAVÍME NA POŽÁDÁNÍ DÁRCE.

Uskladněné kyslíkové láhve v jednom ze zdravotních center v Belgaum, foto: archiv DCH HK 2021

Naše indické přátelé můžete také podpořit modlitbou.

Pokud Vaše farnost, společenství během modlitby za Indii bude vysílat živě pro veřejnost, dejte nám vědět na e-mail: adopce@hk.caritas.cz. Rádi sdílíme pozvání k modlitbě na našem facebooku.

Děkujeme Vám všem, že se zajímáte o dění v Indii a rodiny dětí zapojených do projektu Adopce na dálku. Jste naší velkou oporou a dáváte nám všem naději a sílu čelit novým událostem v Indii.