Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

VÝSTAVBA BYDLENÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA ZDRAVÍ

ukončené projektyPrůmyslové školící centrum - Severní Indie,
oblast Senapati, MARAM

(Projekt ukončen 2014)

Ve školícím centru Maram v oblasti Senapati se od 10. 2. do 24. 4. 2014 uskutečnil vzdělávací kurz pro budoucí švadleny. Kurz absolvovalo 10 mladých žen ve věku od 19 do 26 let, které nedokončily školní docházku anebo mají minimální vzdělání. Dne 1. 5. 2014 dívky obdržely certifikát.

Tento kurz byl hrazen z příspěvků dárců Tříkrálové sbírky 2014 částkou 65.000 Kč. Během příprav a také v průběhu projektu přispěli i další dárci. Celková částka darovaná na tento projekt činila 150.000 Kč.

Projekt byl realizován ve spolupráci se společností Dona Bosca.

Průmyslové školící centrum v Senapati