Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

VÝSTAVBA BYDLENÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA ZDRAVÍ

Projekt PODPORA ZDRAVÍpodpora zdraví

Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodé nemoci dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Projekt vznikl na základě několika případů, kdy některé z podporovaných dětí potřebovaly nutně podstoupit operaci nebo byly dlouhodobě nemocné. Výlohy na léčbu přesáhly finanční možnosti rodičů i dárců, kteří tyto děti podporovali. Díky příspěvkům od dalších dárců se nám nakonec vždy podařilo získat potřebnou částku.

Od té doby se snažíme průběžně získávat finanční prostředky, které nám umožňují mnohem rychleji poskytnout potřebnou pomoc nemocným dětem. Přehled o aktuální potřebě finanční pomoci naleznete níže na této stránce.

Pokud chcete a můžete přispět finančním darem, kontaktujte nás na email: adopce@hk.caritas.cz nebo telefonicky: 495 063 177

Můžete také využít tento kontaktní formulář.

Podpora zdraví

Stručná historie projektu


2017 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2017 dárci přispěli na projekt celkem 24.800 Kč. Z těchto darů byla chlapci Xavieru P. Shera uhrazeno 5.000 Kč na léčbu zranění způsobených pádem ze stromu. Dárce dívky Pramithy M. D´Souza podpořil léčbu jejího otce částkou 15.000 Kč.

Zbylá částka na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.


2016 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2016 přispěli dárci projektu Adopce na dálku® částkou ve výši 32.314 Kč. Částkou 10.000 Kč byla podpořena léčba Basiliky, která se po vážné dopravní nehodě léčila s komplikovanou zlomeninou. Částkou 22.314 Kč dárci podpořili léčbu dívek Asha a Jayaseeli. Asha trpí nedostatečnou srážlivostí krve a tvorbou červených krvinek. Jayaseeli se léčí s těžkou formou cukrovky.

Chtěli bychom znovu poděkovat za pomoc Rudolfovi, který se léčil z leukémie. V květnu 2016 byly jeho krevní testy v pořádku a v listopadu 2016 byla jeho léčba ukončena. Chlapec je nadále pod dohledem lékařů.


2015 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2015 přispěli dárci Tříkrálové sbírky částkou 30.000 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® částkou 233.614 Kč. Z těchto darů byla podpořena léčba leukémie u Rudolfa částkou 227.000 Kč a léčba chlapce Sumita, který utrpěl vážný úraz ruky po zásahu elektrickým proudem, částkou 5.000 Kč. Dívka Catherine, která trpí svalovou dystrofií, dostala příspěvek na léky 5.000 Kč.

 2014 - PODPORA ZDRAVÍ

Na projekt podpory zdraví přispěli v roce 2014 dárci ČR částkou 10.006 Kč. V témž roce byla finančně podpořena léčba nevidomé dívky Mercy Angel a to částkou ve výši 5 000 Kč.


2013 - PODPORA ZDRAVÍ

V roce 2013 na tento projekt přispěli dárci částkou 1 600 Kč.

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za pomoc nemocným dětem.

mezníkSouvísející články s projektem Podpora zdraví.