Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Podpora indického dítěte jednorázovým příspěvkem

Projekt Adopce na dálku® umožňuje dárcům podpořit chudé indické děti i menším jednorázovým finančním darem. Tato forma pomoci je bez závazku k další podpoře.

Výše jednorázového příspěvku na vzdělání není pevně stanovena a je jen na dárci, jakou částkou chce nebo může přispět. Aby tato pomoc byla efektivní, doporučujeme částku 100 Kč jako minimální výši příspěvku.

Jednorázový finanční dar bude čerpán na vzdělání indických dětí, které jsou bez dárce.

Konkrétní děti,  kterým byla poskytnuta podpora ve vzdělání jednorázovým finančním příspěvkem, budou představeny ve fotogaleriích:

Naděje dětem v Bangalore“ 
Světlo dětem v Belgaum

Více o poskytnutí jednorázové finanční pomoci naleznete na našich stránkách.