Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Naděje dětem v Bangalore

V této galérii jsou děti, kterým byla poskytnuta podpora ve vzdělání jednorázovým finančním příspěvkem dárců a příznivců projektu Adopce na dálku®.

Více o poskytnutí jednorázové finanční pomoci na vzdělání naleznete na našich stránkách.