Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež 2014/2015

V listopadu 2014 začaly ve spolupráci s indickou arcidiecézí Bangalore 10měsíční kvalifikační kurzy pro nezaměstnanou mládež, které skončily závěrečnou zkouškou v březnu 2015.

Studenti se v nich mohli vyučit v oboru krejčová, opravář mobilů a řidič z povolání. Celkem tyto kurzy absolvovalo 159 mladých lidí. S pomocí arcidiecéze Bangalore měli již během studia všichni podepsanou pracovní smlouvu s organizací, ve které po obdržení certifikátu začali pracovat. Opraváři mobilů kromě certifikátu dostali také výbavu potřebnou k opravě mobilů.

Vzdělávání mladých lidí umožnili dárci Tříkrálové sbírky 2014 tím, že přispěli částkou 202.000 Kč. Kvalifikační kurzy pro nevyučenou, nezaměstnanou mládež začaly díky dárcům rovněž v roce 2015.