Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Večerní vzdělávání dětí - Bangalore 2015/2016

V červnu 2015 bylo společně se školním rokem v Indii zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí. Děti se scházely na večerní vzdělávání ve 20  různých centrech (18 center na venkově a 2 centra ve městě). Až do konce března 2016 byla v odpoledních a večerních hodinách poskytována pomoc při úkolech a doučování 601 dětem školního věku.

Kromě doučování ve školních předmětech měly děti možnost poznávat své schopnosti a žít aktivně v kolektivu.

Zvláště při společných sportovních hrách poznávaly, že člověk není opuštěný ostrov, ale je součástí širší společnosti. Vyučující podpořili v dětech sociální cítění a to mělo pozitivní vliv i na jejich rodiny. Tím, že se děti a jejich rodiče scházeli i mimo školu, začaly se rozvíjet jejich mezilidské vztahy. Obyvatelé vesnice pochopili, že když spojí všechny schopnosti, které mají, tak společně dosáhnou a zvládnou mnohem více, než když se o zajištění živobytí a rozvoj vesnice snaží každý sám.

Projekt podpořili dárci Tříkrálové sbírky částkou 230.000 Kč.