Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Večerní vzdělávání dětí - Bangalore 2014/2015

Díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky bylo v červnu 2014, společně se školním rokem v Indii, zahájeno večerní vzdělávání dětí.

Až do konce března 2015 bylo 1204 dětem školního věku v odpoledních a večerních hodinách poskytováno doučování a pomoc při úkolech. Děti se k doučování scházely ve 22 centrech a pomoc jim poskytovalo 35 učitelů. Nejčastěji bylo potřeba žákům pomoci s předměty matematika, angličtina, hindi, rodný jazyk dětí kannada a všeobecný přehled. Kromě doučování ve školních předmětech se dětem dostalo i poučení o tom, jak dbát o hygienu a své zdraví.

Částka poskytnuta na tento projekt činila 180.000 Kč.