Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Vernisáž výstavy Můj kamarád v Indii 5.5.2015

Vernisáž výstavy „Můj kamarád v Indii“ k 15. výročí Adopce na dálku®

V úterý 5. května byla zahájena výstava „Můj kamarád v Indii“, kterou pořádá hradecká Diecézní charita k 15. výročí Adopce na dálku®.

V doprovodném programu vernisáže vystoupil folk-rockový písničkář Michal Horák a divadelní soubor Světáci při Integračním centru pro cizince, který představil indickou pohádku „O přátelství“.

Pozvání na vernisáž výstavy přijali významní hosté jako Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové, Mgr. Jiří Vojáček, ředitel Biskupského gymnázium B. Balbína a další.

Na vernisáži byli také vyhlášeni vítězové stejnojmenné výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a gymnázií, které jsou zapojené do projektu na pomoc ve vzdělání chudých dětí v Indii.

V březnu 2015 proběhlo úspěšně vyhodnocení soutěžních prací tříčlennou porotou, kterou tvořila paní výtvarnice Bc. Lýdie Haismanová, prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár a milovnice umění paní Bc. Alena Lorencová.

Soutěžní výtvarné práce studentů a také příběhy podporovaných dětí z indické Karnataky budou vystaveny  do 29. 5. v prostorách Knihovny města Hradce Králové. (Více v letáku.)

Soutěž a výstavu pořádá Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové za laskavé podpory firmy Teddies s.r.o.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE:

 

1. místo


I. KATEGORIE
Richard Sus
Anna Kolinská
Adam Sejkora 

II. KATEGORIE
Pavlína Galuščáková
Marie Jurásková 

III. KATEGORIE
Klára Hrdličková
Diana Valikhanová

 

2. místo


I. KATEGORIE
Sára Fantová
Pamela Šmídová
Lucie Zalabová

II. KATEGORIE
Martina Badalová
Linda Turečková

III. KATEGORIE
Milan Gallo
Marie Marková

3. místo


I. KATEGORIE
Nela Jindrová
Karolína Tvrdíková
 

II. KATEGORIE
Barbora Houdková
Eva Rjabinčaková

III. KATEGORIE
Josefína Melicharová

CENA POROTY:

Cena pro Kamila Salabu (1. třída)
Cena pro kolektiv žáků 6. B Základní školy T.G.M v Jihlavě