Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Internátní škola v Manchhe - oblast Belgaum

Výstavba školy byla zahájena v srpnu 2004 ve čtvrti Manchhe ve městě Belgaum - severní Karnataka. Od března 2006 školu navštěvují děvčata a chlapci z venkova, jejichž rodiče jsou chudí a nejsou schopni zajistit svým dětem potřebné vzdělání. Základní potřebou bylo, aby tyto děti dostaly dobré vzdělání.

Na projekt Internátní škola dárci přispěli celkovou částkou 1.064.085,50 Kč.

Projekt byl úspěšně ukončen v květnu 2012