Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Kostel sv. Josefa

V roce 2006 měl možnost Mons. Josef Suchár v rámci projektu Adopce na dálku® navštívit indický stát Karnataka, kde žijí podporované děti. To, co tam viděl a prožil, jej hluboce zasáhlo.

Výstavbu kostela sv. Josefa pro chudé v indickém Mansapuru podpořily tisíce dárců veřejné sbírky Hledáme tisíc Josefů. Sbírka byla ukončena v srpnu 2009. Její výtěžek činil bezmála 1 mil. Kč.

Svěcení kostela proběhlo 1. května 2012.