Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Průmyslové školící centrum - Severní Indie

Ve školícím centru Maram v oblasti Senapati se od 10. 2. 2014 do 24. 4. 2014 uskutečnil vzdělávací kurz pro budoucí švadleny. Projekt byl ukončen 2014.