Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Domky pro chudé

Diecéze Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnataka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky a bydlení jsou zde velmi žalostné.

Na základě zjištění nízké životní úrovně obyvatel se biskupství v Belgaum ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové rozhodlo realizovat projekt Podpora bydlení chudých rodin s dětmi.