Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Vzdělávání rodičů dětí zapojených do projektu Adopce na dálku® - 2015

Rodiče dětí z chudých rodin mnohdy nedostali žádné vzdělání, a proto nevidí důvod, proč by své děti měli posílat do školy. Bývá obtížné je přesvědčit, že vzdělání je pro jejich děti důležité a znamená lepší budoucnost pro celou rodinu. Proto indičtí koordinátoři a dobrovolníci projektu vysvětlují důležitost vzdělání na pravidelných setkáních s rodiči a dětmi. Rodiče dětí zapojených do projektu mají tak příležitost získat nové vědomosti a zároveň se mohou ptát na technický chod projektu.


V roce 2015 indičtí partneři pořádali opět vzdělávací setkání pro rodiče podporovaných dětí. Setkání s rodiči se konalo na 8 místech a uspořádalo se celkem 14 setkání. Tato setkání mají vést k lepší spolupráci mezi podporovanými dětmi, jejich rodiči a pracovníky projektu.

Indičtí koordinátoři na letošních setkáních diskutovali s rodiči o možnostech celkového růstu jejich dětí, o důležitosti výuky ve škole a poukazují i na potřebu odhalit talenty dítěte během aktivit mimo školu.

Stejně komplikovaným tématem je psaní dopisů dárci. I v tomto případě indičtí pracovníci projektu opakovaně vysvětlují rodičům dětí, že psaní dopisů je zvyklostí v zemi dárců. Indové nejsou zvyklí písemně se sdílet o osobních věcech a chudé indické děti ve svém životě korespondenci nevedou a mnohdy ji ani nepotřebují.

Dalšími tématy setkání bylo hospodaření s rodinným rozpočtem, práva ve společnosti a budování vztahů v rodinách podporovaných dětí. Rozvinul se i rozhovor o tom, že děti dostávají velkou pomoc do života a měly by být vedeny k tomu, aby jednou v životě ony pomohly někomu jinému.