Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

INDIE okem projektu Adopce na dálku®

Seznamte se s životními podmínkami v místech, kde působí Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®