Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

OBYVATELSTVO INDIE

 

Městská a venkovská populace v IndiiO Indii se říká, že ji tvoří samé vesnice. Přibližně 2/3 obyvatel žijí a pracují na venkově.

Tato struktura populace se však rychle mění. Zejména kvůli vysoké nezaměstnanosti a nedostačující infrastruktuře na venkově se mnoho lidí stěhuje do měst, kde hledají práci a lepší životní podmínky.

Migrace nesmírně zatěžuje infrastrukturu indických měst a výsledkem je rostoucí počet slumů, kde lidé žijí v hygienicky nevyhovujících podmínkách.

Předpokládá se, že do roku 2050 bude žít téměř polovina Indů ve městech.

 

Gramotnost v Indii

Vývoj gramotnosti v Indii v letech 1901-2011Gramotnost je obecně definována jako schopnost číst a psát v jakémkoli jazyce. Podle sčítání lidu v roce 2011 dosáhla míra gramotnosti obyvatel Indie 74,04 %. Jedná se nicméně o průměr, který se významně liší v závislosti na regionu, náboženství a pohlaví.

Míra gramotnosti je vyšší ve městech (s výjimkou slumů) než na venkově, zároveň je větší procento negramotných žen než mužů.


Použité zdroje:
Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®