Knihovnička

Pomozte naplnit knihovničky indických dětí knihami plnými nových znalostí, zajímavostí a podnětů.

foto: Archiv DCH HK - vzdělávací centra

Máte zachovalé knihy nebo učebnice vydané v posledních 20 letech, které už nepotřebujete?

Pošlete knihy dál!

Prodejte své knihy přes internetové knihkupectví Reknihy. Váš výtěžek z prodeje věnujte na nákup knih a učebnic pro děti žijící na okraji indické společnosti.

Před odesláním formuláře s prodávanými knihami nezapomeňte zanechat vzkaz:
"pro Diecézní katolickou charitu Hradec Králové"

Jak na to?

Postupujte dle fotonávodu a Vaše 50% provize poputuje na nákup knih pro chudé děti v Indii.

1.
Vyplňte svoje údaje

1. Vyplňte svoje údaje
2.
Nahrajte fotku knih

2. Nahrajte fotku knih
3.
Vyberte způsob předání knih

3. Vyberte způsob předání knih
4.
Pro využití Vaší provize
z prodeje zvolte:
nákup reknih

4. Účel Vaší provize z prodeje
5.
Souhlas se
zpracováním údajů
a podmínek prodeje knih

5. Souhlas se zpracování údajů
6.
Zanechte vzkaz:
pro Diecézní katolickou charitu
Hradec Králové

6. Zanechte vzkaz

CHCI POSLAT KNIHY DÁL!

Děkujeme všem dárcům a příznivcům za pomoc indickým dětem z nemajetných rodin.

Projekt je také možné podpořit finančním příspěvkem na sbírkové konto:

1387434288/2700

variabilní symbol

55011

Potvrzení o přijetí daru vystavíme na požádání dárce

Žádost o vystavení potvrzení o daru na podporu zdraví můžete zaslat na e-mail: platby@hk.caritas.cz,
nebo odesláním vyplněného formuláře.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky na čísle +420 495 063 177, +420 731 163 821.