Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

chartní listyCHARITNÍ LISTY

Zde najdete vybraná čísla měsíčníku Charitní listy Diecézní katolické charity Hradec Králové, ve kterých jsou články a rozhovory související s projektem Adopce na dálku®.

 

Zobrazit dokumenty z rubriky:  Charitní listy 2015Charitní listy 2016Charitní listy 2017Charitní listy 2018

Charitní listy 3/2018

Charitní listy 1/2018

Charitní listy 12/2017

Charitní listy 10/2017

Charitní listy 9/2017

Charitní listy 6/2017

Charitní listy 11/2016

Charitní listy 10/2016

Charitní listy 5/2016

Charitní listy 3/2016

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®