Zpráva o činnosti Adopce na dálku za rok 2019

Zpráva o činnosti Adopce na dálku za rok 2019

Už 19 let pomáháme dětem z nejchudších indických rodin, aby se mohly vzdělávat ve svém rodinném a kulturním prostředí. Na pomoc čeká stále mnoho dětí, proto nepřestáváme hledat nové dárce.

Ing. Anna Maclová, ředitelka DCH HKV souvislosti s projektem Adopce na dálku® mne napadla jedna myšlenka indického básníka Rabíndranátha Thákura, který měl k Čechám velice přátelský vztah. Cituji: „Prvé kroky – vždy nejtěžší“. 

A právě Vy spolu s námi pomáháte indickým dětem udělat právě ty nejtěžší prvé kroky na cestě k jejich vzdělání a lepšímu životu jak pro ně, tak pro jejich blízké. Mnozí z nich Váš příklad poté následují. Díky!

Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové

Budoucnost indických dětí můžeme spolu podpořit a přispět tak k dalším šťastným příběhům.

Mahima z Bangalore, Karnátaka - Indie„Pocházím z velmi chudých poměrů. Jelikož jsem chodila na základní školu v naší vesnici, měla jsem velmi složitou cestu ke vzdělání. Podmínky na venkově nejsou nijak příznivé pro další studium na vysoké škole, a proto jsem se rozhodla pro předuniverzitní kurz přírodních věd. Sice s obtížemi, ale nakonec jsem jej úspěšně absolvovala.

Chtěla jsem dál studovat, ale nebylo to vůbec jednoduché. Výběr byl velmi složitý vzhledem k počtu míst na školách a výši školného. Ale štěstí se na mě usmálo a byla jsem přijata na prestižní státní vysokou zdravotnickou školu v Bangalore.

To vše bylo možné díky tomu, že jste mi pomohli a podpořili mé vzdělávání. Mám moc ráda povolání ošetřovatelky a stejně tak ráda pomáhám nemocným.“

Mahima z Bangalore, Indie

 

Dítěti, které podpoříte částkou 550 Kč měsíčně, můžeme uhradit výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Díky štědrosti dárců jsme pomohli již přes 6 500 dětem.

archiv DCH HK: ZŠ sv. Antonína v Belgaum

V roce 2019 dárci podpořili na cestě za vzděláním celkem 1 682 dětí.

Z toho bylo 143 dětí nově podporovaných dárci projektu Adopce na dálku® a 93 školákům bylo zajištěno vzdělávání díky mimořádným finančním darům v celkové výši 468 017 Kč.

Díky dlouhodobé podpoře úspěšně ukončilo své vzdělání 232 dětí.

archiv DCH HK - tábory 2019

Děti se účastní víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí.

Přihlíží se k tomu, aby všechny děti měly možnost projevit svůj talent. Následně v rámci školních aktivit mají děti příležitost dál rozvíjet své nadání. To jim dodává odvahu a zdravé sebevědomí.

archiv DCH HK - setkání s králevéhradeckým hejtmanem Jiřím Štěpánem

Na podzim 2019 jsme prožili velmi intenzivní návštěvu s našimi indickými hosty z Indie. Byla to vzácná příležitost k celé řadě setkání indických partnerů s dárci, jejich návštěvám škol i rozhovorům se známými osobnostmi. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo benefiční vystoupení Českého chlapeckého sboru Boni Pueri. Nezapomenutelné byly též návštěvy Petrofu a Filharmonie Hradec Králové. Indické partnery osobně přijal biskup Jan Vokál, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán i radní Pardubického kraje Pavel Šotola.

Velké poděkování náleží všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že se to naše česko-indické setkání vydařilo. Děkujeme především spoluorganizátorům besed, tlumočníkům, průvodcům, řidičům a všem dobrým lidem, kteří pozvali indické hosty na oběd či večeři.

Dárci se mohou setkat s našimi indickými partnery obvykle jednou za 2–3 roky při jejich návštěvách České republiky. Během těchto návštěv mají příležitost indické partnery poznat osobně a dozvědět se více o podmínkách, ve kterých žijí podporované děti a jejich rodiny.

 

DOPROVODNÉ PROJEKTY

Doprovodné projekty jsou zaměřené na podporu vzdělání, výstavbu bydlení a podporu zdraví v chudých oblastech Indie. Většina z nich se uskutečňuje jen díky dárcům Tříkrálové sbírky.

Archiv DCH HK - Nemocnice Cardinal Gracias Hospital - Nirmala Nagar, Modage Podpora zdraví

je projekt, který umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Dárci přispěli částkou v celkové výši 11 200 Kč. Z toho bylo použito 6 000 Kč na léčbu Sebastiana, který trpí svalovou dystrofií.

Zbylá částka nemění účel a je převedena do dalšího roku pro podporu zdraví.

Vzdělávací centra

v indickém školním roce červen 2018 – březen 2019 zahájily vzdělávání dětí z chudých rodin ve 20 centrech v oblasti Bangalore. Při úkolech a doučování byla poskytnuta pomoc 612 dětem školního věku.

Dárci Tříkrálové sbírky podpořili projekt částkou 184 945 Kč.

Archiv DCH HK: absolvent autoškoly - Ajith KumarKvalifikační kurzy

pro mladé lidi (18-35 let) z indického venkova byly v listopadu 2018 opět zahájeny ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore.

V tomto ročníku bylo celkem 143 absolventů, kteří získali nové dovednosti a zkušenosti. Závěrečnou zkoušku v oboru krejčová složilo 76 účastnic, řidičské oprávnění získalo 67 absolventů.

Na vzdělávání mladých lidí, kteří jsou znevýhodněni na pracovním trhu, přispěli dárci Tříkrálové sbírky celkovou částkou 170 000 Kč.

Univerzita

je projekt, který umožňuje sociálně znevýhodněným vysokoškolákům z indické oblasti Belgaum stát se kvalifikovanými profesionály například v oblasti školství nebo zdravotnictví.

Dárci Tříkrálové sbírky 2019 podpořili vysokoškolské studenty částkou 825 777 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 75 500 Kč.

Archiv DCH HK: domky pro chudé 2019Domky pro chudé

Projekt "Podpora bydlení chudých rodin s dětmi" poskytuje možnost indickým partnerům z Belgaum zajistit výstavbu nebo opravu domků sociálně znevýhodněným rodinám, což přispívá k růstu jejich životní úrovně.

Po dobu trvání projektu na podporu bydlení se s pomocí štědrých dárců podařilo postavit již 152 a opravit 25 domků.

V roce 2018-2019 se indickým partnerům podařilo postavit 18 domků díky dárcům Tříkrálové sbírky 2019.

Projekt byl podpořen částkou 425 526 Kč

 

PROPAGACE

Pro širokou veřejnost, školy a organizace nabízíme programy, přednášky a besedy na téma Svět indických dětí a projekt Adopce na dálku®

Přednášky

Během roku 2019 se uskutečnilo 29 přednášek, kterých se zúčastnilo 594 lidí. Z toho 14 veřejných přednášek bylo za přítomnosti indických partnerů, kteří byli pozváni i do TV Noe.

Exkluzivní rozhovor v pořadu "Živě s Noe“ si můžete pustit z archivu televizní stanice.

Akce

Vernisáže výstav příběhů z Indie se uskutečnily v hradecké Filharmonii s hudebním doprovodem filharmoniků a také ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce v kostele sv. Václava. Výstavy příběhů z Indie putovaly celý rok a navštívily 17 míst.

Nesmíme opomenout benefiční koncerty, jejichž výtěžek byl určen na vzdělávání školáků z nejchudších indických rodin zapojených do charitního projektu Adopce na dálku®. Srdečně děkujeme hradecké Filharmonii, která věnovala výtěžek posledního koncertu sezóny, a také Českému chlapeckému sboru Boni pueri, který sklidil zasloužený aplaus dárců i dalších návštěvníků v zaplněné hradecké katedrále Sv. Ducha. Výtěžek obou benefičních koncertů činil celkem 53 164 Kč a 20 eur.

S našimi dárci a příznivci jsme se setkali na okurkové pouti v Luži a v Hradci Králové na setkání dětí. A stejně jako v minulých letech byl projekt prezentován na Setkání národů v Hradci Králové.

Praxe v kanceláři projektu

V kanceláři projektu Adopce na dálku® absolvovalo praxi 14 studentů, kteří se podrobně seznámili s projektem a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni o projektech naší neziskové organizace Diecézní katolické charity Hradec Králové v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro občany Královéhradeckého kraje. Svou praxi u nás absolvovalo již 110 studentů.

Archiv DDCH HK: TV Noe_Živě s noe 25.10.2019

02log1_charita_2bDiecézní katolická charita Hradec Králové zahájila projekt Adopce na dálku® v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnátaka. V roce 2005 byl projekt rozšířen do indické arcidiecéze Bangalore. Od roku 2010 patří k indickým partnerům projektu i diecéze Karwar.

Logo And_pozadíV únoru 2019 se s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové po 26 letech rozloučil její ředitel RNDr. Jiří Stejskal, který byl iniciátorem projektu Adopce na dálku® za královéhradeckou diecézi. Děkujeme mu za vedení, podporu a pomoc.

Diecézní katolická charita Hradec Králové
ADOPCE NA DÁLKU®, Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové

E-mail: adopce@hk.caritas.cz  
Mobil: +420 731 163 821     I     Tel: 495 063 175
Web: adopce.hk.caritas.cz     I     Facebook: adopce.dchhk.cz

 

Mgr. Vojtěch Homolka

vedoucí projektu Adopce na dálku, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel.: 495 063 165 E-mail: chwDV1.43hzy2956LTuuO15j4mnCO1p