Zpráva o činnosti Adopce na dálku za rok 2020

Zpráva o činnosti Adopce na dálku za rok 2020

Už 20 let pomáháme dětem z nejchudších indických rodin, aby se mohly vzdělávat ve svém kulturním prostředí. Na pomoc čeká stále mnoho dětí, proto nepřestáváme hledat nové dárce.

Říká se, že v nouzi poznáš přítele. 

Právě nouze vyvolala i jedno krásné přátelství, které trvá již přes dvacet let. A nouze ho také pořád prověřuje a posiluje. To přátelství, o kterém mluvím, je základem projektu Adopce na dálku, jehož účastníky jsou na jedné straně chudé indické rodiny žijící ve velice bídných podmínkách a na druhé straně čeští dárci s láskyplným srdcem. Vzájemné vztahy sdílení a solidarity přináší radost a prospěch všem.

V uplynulém roce vstoupil do našich životů neznámý virus, který vnesl mezi nás strach, nemoc, předčasná úmrtí a celou řadu omezení. O slovo se také v českých rodinách v důsledku pandemie hlásí i nouze. Nesmírně si Vás proto i s týmem Adopce na dálku vážím za to, že přes veškeré obavy o svou budoucnost pokračujete v podpoře potřebných v daleké Indii. Za Váš postoj Vám z celého srdce děkuji.

Ing. Anna MaclováPřeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a radost z přátelství, které je v této době o to cennější.

Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové

 


Budoucnost indických dětí můžeme spolu podpořit a přispět tak k dalším šťastným příběhům.

„Pocházím z pětičlenné rodiny a moji sourozenci si mohli dovolit pouze základní vzdělání. Rodiče po celou dobu zápasili se špatnou finanční situací. Neměli jsme na vlastní bydlení ani základní vybavení. A já jsem snil o tom, že se stanu inženýrem.

Jen díky Vaší pomoci jsem mohl absolvovat celou základní školu a dvouletý předuniverzitní kurz. Během studií jsem byl dokonce přes pět let kapitánem fotbalového družstva a vyhráli jsme spoustu trofejí a medailí. Později se mi podařilo získat titul bakalář v oboru počítačové aplikace. Věřím, že magisterské studium absolvuji také úspěšně.

Jen s Vaší pomocí jsem překonal překážky na cestě za vzděláním. Nikdy nezapomenu na veškerou pomoc, kterou jsem od Vás obdržel. Udělám vše, co je v mých silách, abyste mohli být na mě hrdí.“

Vijay Prabhakaran z Bangalore, Indie

Vijay Prabhakaran

Dítěti, které podpoříte částkou 550 Kč měsíčně, můžeme uhradit výdaje na školné, školní pomůcky, batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

Díky štědrosti dárců jsme za dobu trvání projektu pomohli již bezmála 6 700 dětem.

V roce 2020 dárci podpořili na cestě za vzděláním celkem 1 608 dětí.

Z toho bylo nově zapojeno 163 dětí, dalších 12 již dříve podporovaných dětí našlo nové dárce a mimořádnými finančními dary v celkové výši 638 613 Kč bylo zajištěno vzdělávání 113 školákům.

Petra Hřebíčková


Pandemie 2020

Děkujeme všem za vyjádřené obavy o vzdělávání chudých dětí. V závěru školního roku 2019-20 byly školy v indickém státě Karnátaka uzavřeny. Indičtí partneři si nesmírně váží Vaší dobré vůle pomáhat. 

Školní docházka a prázdninové tábory

Veškerá opatření během pandemie výrazně ovlivnila vzdělávání v indickém státě Karnátaka. Následkem toho bude pravděpodobně školní rok 2020-21 prodloužen o tři měsíce, tedy do konce června. Další začne hned v červenci, takže děti zřejmě nebudou mít tradiční dvouměsíční prázdniny. Plánované změny tak ovlivní termíny klasifikačních a závěrečných zkoušek. Přesto stále není nic jisté.

Pandemie koronaviru také zkomplikovala organizaci prázdninových táborů pro děti a rozesílání letních dopisů. Pro naše indické koordinátory bylo nesmírně obtížné získat od všech dětí letní dopisy, vysvědčení a fotografie. Některé rodiny žijí v hůře dostupných oblastech a z důvodů omezení se nepodařilo všem školám včas vystavit dětem vysvědčení za školní rok 2019-20. Přesto koordinátoři udělali vše, co bylo v jejich silách, aby se korespondence nakonec dostala k dárcům. 

Velmi si vážíme trpělivosti dárců a především děkujeme za shovívavost těm, kteří museli čekat na korespondenci delší dobu. 

Děti se účastní víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí. Přihlíží se k tomu, aby všechny děti měly možnost projevit svůj talent. To jim dodává odvahu a zdravé sebevědomí.

Díky péči indických koordinátorů a dobrovolníků se dětí učí písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu svůj dík. 

školství 2020

Pomoc hladovějícím rodinám

Když v roce 2020 zasáhl nový typ koronaviru zemi našich indických partnerů, připravil mnoho rodin o obživu.


Rodina Josepha - pomoc hladovějícímV nouzi se ocitla například rodina desetiletého chlapce Josepha, který je zapojen do projektu Adopce na dálku.

Jeho otec pracuje jako opravář televizí, ale loni na jaře zůstal bez příjmu. Svoji dílnu musel na několik měsíců zavřít stejně jako další provozovatelé podobných služeb. Josephův otec byl zoufalý, protože nevěděl, jak uživí svoji rodinu. Náročné období jim pomohl překlenout balík s trvanlivými potravinami.


Díky rychlé reakci a štědrosti čtyř stovek dárců se podařilo pomoci více než 2100 rodinám v nouzi z oblastí Bangalore a Belgaum v jihozápadní Indii. Na potravinové balíčky bylo použito 1 082 449 Kč.

Naši indičtí partneři nakoupili nejen rýži, luštěniny, olej a další potraviny, ale také dezinfekci a ochranné masky. Z nich připravili balíčky, které rozvezli ohroženým rodinám. Podařilo se tak splnit misi a pomoci skutečně potřebným.

Rodinám podporovaných dětí byla navíc poskytnuta přímá pomoc v celkové výši 76 146 Kč.

covid 2020_chystání balíků

2020 COVID sbírka


DOPROVODNÉ PROJEKTY

Doprovodné projekty jsou zaměřené na podporu vzdělání, výstavbu bydlení a podporu zdraví v chudých oblastech Indie. Většina z nich se uskutečňuje jen díky dárcům Tříkrálové sbírky.

Podpora zdraví

Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených do projektu Adopce na dálku®.

Dárci přispěli částkou v celkové výši 50 000 Kč, z toho bylo použito 5 200 Kč na léčbu Sebastiana, který trpí svalovou dystrofií.

Zbylá částka je převedena do dalšího roku pro podporu zdraví.

Podpora zdraví

Vzdělávací centra

Díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky byla v červnu 2014 zahájena činnost vzdělávacích center pro děti v arcidiecézi Bangalore.

Ve školním roce 2019-20 zahájily vzdělávání dětí z chudých rodin ve 20 centrech v oblasti Bangalore. Při úkolech a doučování byla poskytnuta pomoc 645 dětem školního věku.

Dárci Tříkrálové sbírky 2020 podpořili projekt částkou 140 000 Kč.

Děti se učí kreativně myslet a získávají znalosti, které jsou ve společnosti velmi ceněné. Kromě doučování ve školních předmětech děti poznávají své schopnosti, učí se sociálním dovednostem a také předcházet nemocem.

Kvalifikační kurzy

V listopadu 2014 začaly ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore 10měsíční kvalifikační kurzy. Kurzy významně přispívají ke zvýšení životní úrovně absolventů a jejich rodin.

V ročníku 2019-20 bylo celkem 141 absolventů, kteří získali nové dovednosti a zkušenosti. Závěrečnou zkoušku v oboru krejčová složilo 75 účastnic, řidičské oprávnění získalo 66 absolventů.

Dárci Tříkrálové sbírky 2020 podpořili projekt částkou 215 000 Kč.

Pandemie neumožnila realizaci doprovodných projektů Vzdělávací centra a Kvalifikační kurzy ve školním roce 2020-21.

Poskytnuté dary nemění účel a byly převedeny do následujícího školního roku.

Vzdělávací centra 2019/20

Univerzita

Od akademického roku 2016-17 probíhá podpora nemajetných indických vysokoškoláků v diecézi Belgaum. Mladí Indové se tak mohou stát kvalifikovanými profesionály například v oblasti školství, zdravotnictví, ale i v dalších oborech.

Ve školním roce 2019-20 bylo do projektu Univerzita zapojeno celkem 31 studentů z oblasti Belgaum v indickém státě Karnátaka. Jedenáct z nich studuje obor zdravotnictví a další například farmacii a IT.

V dalším školním roce byl projekt podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 869 720 . Dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 10 000 Kč.

Priyanka chce být zdravotnicí

„Naučila jsem se, jak se starat o nemocné lidi a jak je povzbuzovat, aby měli pozitivní přístup… Nyní také dokážu poradit své rodině, jak pečovat o své zdraví. Řadě nemocí se totiž dá předcházet udržováním čistoty a osobní hygienou.

Po dokončení studia bych chtěla pracovat jako zdravotnice v armádě a současně jako lektorka na univerzitě. Ráda bych se také angažovala v některé z neziskových organizací, které pomáhají nemocným lidem."

Priyanka chce být zdravotnicí

Internát v Karadi

V roce 2020 byly zahájeny stavební práce pro rozšíření chlapeckého internátu v indické diecézi Belgaum v severní Karnátace.

Projekt byl podpořen z Tříkrálové sbírky 2020 částkou 500 025 Kč a dárci projektu Adopce na dálku® přispěli celkovou částkou 30 000 Kč.

Kapacita internátu bude minimálně 100 ubytovacích míst pro chlapce z odlehlých vesnic. Část budovy bude dočasně sloužit i jako škola a to do doby, než se postaví na přilehlém pozemku nová školní budova.

Pokud budou práce na výstavbě zdárně pokračovat, bude internát možné plnohodnotně využívat od školního roku 2021-22.

Internát v KARADI 2020

Domky pro chudé

Projekt "Podpora bydlení chudých rodin s dětmi" podporuje výstavbu a opravu domků sociálně znevýhodněným rodinám z diecéze Belgaum, což přispívá k růstu životní úrovně místních obyvatel.

Dárci Tříkrálové sbírky 2020 podpořili projekt částkou 125 000 Kč, která byla použita ke spolufinancování výstavby 17 domků.

Belgaum se nachází v severní části indického státu Karnátaka. Tato oblast je sociálně a ekonomicky zaostalá. Lidé v odlehlých vesnicích pracují na polích hospodářů, aby si vydělali na živobytí. Životní podmínky jsou zde velmi žalostné.

Po dobu trvání projektu se s pomocí dárců podařilo postavit již 169 a opravit 25 domků.

Domky pro chudé


Propagace

Pro veřejnost, školy a organizace nabízíme programy, přednášky a besedy na téma Svět indických dětí a Adopce na dálku®.

Přednášky

Během roku 2020 se uskutečnilo 18 přednášek, kterých se zúčastnilo 218 lidí.

Akce

Putovní výstavy příběhů z Indie navštívily během roku 21 míst. Svou premiéru měla nová venkovní výstava a také naše interaktivní výstava v Informačním centru Hradec Králové.

Bohužel jsme nemohli dodržet tradici a jako v minulých letech se účastnit Setkání národů v Hradci Králové. Pevně věříme, že se brzo zlepší situace a budeme mít opět příležitost se setkávat s našimi dárci a příznivci.

Venkovní výstava 2020

Praxe v kanceláři projektu

V kanceláři projektu Adopce na dálku® absolvovali v roce 2020 praxi 3 studenti, kteří se podrobně seznámili s projektem a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni o projektech naší neziskové organizace Diecézní katolické charity Hradec Králové v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro občany Královéhradeckého kraje. Svou praxi u nás absolvovalo již celkem 113 studentů.

logo DCH HKDiecézní katolická charita Hradec Králové zahájila projekt Adopce na dálku® v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnátaka. V roce 2005 byl projekt rozšířen do indické arcidiecéze Bangalore. Od roku 2010 patří k indickým partnerům projektu diecéze Karwar.

DCH HK

Diecézní katolická charita Hradec Králové
ADOPCE NA DÁLKU®, Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové

E-mail: adopce@hk.caritas.cz  
Mobil: +420 731 163 821     I     Tel: 495 063 177
Web: adopce.hk.caritas.cz     I     Facebook: adopce.dchhk.cz