Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme všem dárcům!

Autorka: MARKÉTA DUBNOVÁ

Do pokladniček Tříkrálové sbírky se letos vybralo 112 260 037 korun. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Autorka: MARKÉTA DUBNOVÁ

I my se připojujeme k poděkování všem dárcům Tříkrálové sbírky za jejich štědrost!

Část výtěžku sbírky pomáhá v indickém státě Karnátaka a umožňuje Diecézní katolické charitě Hradec Králové realizovat několik doprovodných projektů  v  rámci Adopce na dálku®.

Děkujeme!!!

 


Více o Tříkralové sbírce:

Sečteno! Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. Děkujeme dárcům za štědrost!
Záměry Tříkrálové sbírky 2018