Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Adopce na dálku v České televizi

Adopce na dálku v České televizi

Česká televize se obrátila na pět největších organizací, které v ČR podporují děti prostřednictvím projektů adopce na dálku. Mezi oslovenými nechyběl zástupce hradecké diecézní Charity, která dlouhodobě pomáhá znevýhodněným indickým dětem.

Je zřejmé, že v posledních letech zájem dárců o adopci na dálku postupně klesá. Růst počtu dárců se zastavil v období hospodářské krize před 10 lety. I když tato krize již odezněla, je stále těžké nacházet nové dárce pro dlouhodobou podporu.

Diecézní charita Hradec Králové se snaží aktivně oslovit nové dárce. „Ukazujeme příběhy absolventů našeho projektu, aby lidé viděli, že to má smysl. Dětí, které naši pomoc potřebují, je stále víc než dost,“ říká vedoucí projektu Adopce na dálku® Vojtěch Homolka. „Nedávno jsme třeba publikovali článek o Marii, která si díky českému dárci splnila svůj sen a stala se učitelkou.“

Řadu doprovodných rozvojových projektů se hradecké Charitě podařilo uskutečnit díky podpoře dárců projektu Adopce na dálku® a také Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek každým rokem stoupá. „Například letos naši partneři pořídí školní autobus pro děti z indického venkova, které by jinak musely chodit každý den 10 i více kilometrů pěšky po nepříliš bezpečných cestách,“ doplňuje Vojtěch Homolka.

Projekt hradecké diecézní Charity úspěšně funguje už 18 let a přes 6000 znevýhodněných dětí mu vděčí za lepší vzdělání.

Pomoc indickým dětem má smysl

Souhrnný článek o Adopci na dálku najdete na webu České televize.