Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Nemocný Sebastian potřebuje pomoc

Nemocný Sebastian potřebuje pomoc

Diecézní charita Hradec Králové v uplynulém roce pomáhala lidem v nouzi nejen v Česku, ale také v zahraničí. Většina získaných darů určených na zahraniční pomoc byla použita na vzdělávání chudých dětí v Indii. Menší část prostředků pomohla podchlazeným lidem v Bangladéši.

Nejdůležitějším zahraničním projektem hradecké diecézní Charity zůstává Adopce na dálku®. Jedná se o adresnou podporu konkrétních indických dětí z velmi chudých rodin. V roce 2018 dárci podpořili na cestě za vzděláním celkem 1803 dětí. Doporučený příspěvek na vzdělávání jednoho školáka je nyní 550 Kč měsíčně (6500 Kč ročně). Děti je možné podpořit i menšími jednorázovými či pravidelnými finančními dary.

Nemocný Sebastian potřebuje pomoc

Charita nezapomíná ani na školáky, kteří nemohou chodit do školy vinou úrazu nebo vážné nemoci. Jedním z nich byl indický chlapec Rudolf, který od roku 2015 bojuje se zákeřnou leukémií. Štědří dárci, kteří mu poslali příspěvky na velmi nákladnou léčbu, mají velkou zásluhu na jeho uzdravení a na tom, že zase může chodit do školy. Podle zprávy z konce roku 2018 je Rudolfův stav z 90 % stabilizovaný.

Ve stejné době přišla z Indie smutná zpráva, že jiný hoch zapojený do projektu Adopce na dálku® je upoutaný na lůžko a nemůže chodit do školy. Jmenuje se Sebastian. Posadit se dokáže pouze s pomocí jiné osoby, ale nevydrží dlouho sedět. Navštívil několik lékařů, ale ti zatím nedokázali stanovit přesnou diagnózu. Na léčbu Sebastiana a dalších nemocných školáků můžete přispět libovolnou částkou na sbírkový účet 1387434288/2700 (VS 54000).

Sebastian - fyzioterapie

Nový školní autobus i 2500 přikrývek

Další projekty byly financovány převážně z Tříkrálové sbírky. Od roku 2017-18 podporuje Diecézní charita Hradec Králové sociálně znevýhodněné vysokoškolské studenty z indické oblasti Belgaum. Projekt Univerzita umožňuje mladým Indům, aby se z nich stali kvalifikovaní profesionálové například v oblasti školství nebo zdravotnictví. V roce 2018-19 je do tohoto projektu zapojeno již 19 studentů a studentek.

Ve stejné oblasti přispěla hradecká Diecézní charita na pořízení nového školního autobusu. Tento autobus slouží dětem drobných rolníků, které by jinak musely chodit každý den do školy 5 až 10 km pěšky. Zvláště v období dešťů by pro ně byla chůze po nezpevněných cestách náročná a někdy i nebezpečná. „Nový autobus je skutečně požehnáním pro mnoho dětí ze vzdálenějších míst,“ neskrývala svoji radost místní koordinátorka vzdělávacích projektů pro sociálně znevýhodněné děti.

Školní autobus v Indii

Již pátým rokem pokračují dva vzdělávací projekty v oblasti Bangalore. Kvalifikační kurzy pomáhají mladým lidem, kteří jsou znevýhodnění na pracovním trhu. Mladí muži mohou získat řidičské oprávnění, zatímco z mladých žen se stávají švadleny. Současně bylo založeno 20 vzdělávacích center, kde lektoři šest dní v týdnu doučují stovky dětí z chudých indických rodin.

Mimořádně Charita přispěla na pořízení 2500 přikrývek pro podchlazené obyvatele Bangladéše žijící v oblastech, kde není zajištěn centrální přívod tepla ani elektřiny. Tuto zemi loni postihly nejnižší teploty za posledních 50 let. Pomoc přednostně putovala k početnějším rodinám odkázaným na jediného živitele, vdovám, lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem a nemocným lidem upoutaným na lůžko. Projekt ulehčil situaci více než 1500 rodinám, jež byly ohroženy nemocemi způsobenými chladným počasím.

 

Příběhy z Indie putují českými městy

Během celého roku 2018 se konaly besedy a přednášky o životě chudých indických dětí, kterých se celkem zúčastnilo téměř tisíc posluchačů. Zájemcům byla rozeslána čtyři čísla čtvrtletního zpravodaje Adopce na dálku®. Na webu projektu bylo zveřejněno několik autentických videopříběhů z Indie s českými titulky.

Výsledky projektu Adopce na dálku® dokumentuje také putovní výstava Svět indických dětí. Fotografie a příběhy indických dětí a dnes již dospělých absolventů projektu byly v loňském roce vystaveny v Přelouči, Kutné Hoře, Holicích a Vysokém Mýtě. Na letošní rok jsou předběžně domluvené instalace v Králíkách, Hradci Králové nebo Litomyšli. Přesné termíny a místa konání výstavy budou s předstihem zveřejněny na našem webu.

Putovní výstava Svět indických dětí

Hradecká Diecézní charita pomohla od roku 2000 přibližně 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Přestože se situace v Indii za posledních 20 let v mnohém zlepšila, žije tam stále mnoho dětí, které teprve čekají na svoji šanci. Dobré vzdělání a zdraví jim umožní postavit se na vlastní nohy. Pomocnou ruku může nabídnout každý z nás.