Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Charita pomohla podchlazeným lidem v Bangladéši

Charita pomohla podchlazeným lidem v Bangladéši

Bangladéš začátkem loňského roku postihly nejnižší teploty za posledních 50 let. V této asijské zemi s tropickým monzunovým podnebím teploty ani v zimě neklesají pod bod mrazu. V lednu se obvykle pohybují v rozmezí od 16 do 20 °C a v dubnu, který bývá nejteplejším měsícem v roce, dosahují hodnot kolem 40 °C. Když loni v lednu klesla teplota pod 3 °C, nebyla řada obyvatel na takový chlad připravena. Studená fronta si vyžádala nejméně 12 obětí.

Biskup Ponen Paul Kubi z katolické diecéze Mymensingh se v kritické chvíli obrátil s prosbou o pomoc na Diecézní charitu Hradec Králové. Žádal o finanční příspěvek na pořízení přikrývek pro chudé lidi, kteří žijí v místech, kde není zajištěn centrální přívod tepla ani elektřiny. Ředitelé Charit v královéhradecké diecézi se rozhodli uvolnit na pomoc potřebným 300 tisíc korun z krizového fondu Tříkrálové sbírky pro mimořádné situace. Za tuto částku bylo v Bangladéši pořízeno 2500 přikrývek, které byly následně rozvezeny podchlazeným lidem i do hůře dostupných částí oblasti Mymensingh.

Přikrývky pro Bangladéš

Do distribuce přikrývek se zapojili kněží a dobrovolníci z celkem 16 farností. Přednostně pomohli početnějším rodinám odkázaným na jediného živitele, vdovám, lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem a nemocným lidem upoutaným na lůžko. Projekt ulehčil situaci více než 1500 rodinám, jež byly ohroženy nemocemi způsobenými chladným počasím. Obdarovaní lidé byli nesmírně vděční a poskytnuté pomoci si velmi vážili.