Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Indická vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem

Indická vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem

V červnu 2016 bylo společně se školním rokem v Indii opět zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí z chudých rodin. Až do konce března 2017 se děti scházely v odpoledních a večerních hodinách ve 20  různých centrech v oblasti Bangalore. Pomoc při úkolech a doučování byla poskytnuta celkem 570 dětem školního věku. Projekt se realizuje díky dárcům Tříkrálové sbírky již od roku 2014.

Na otevření vzdělávacích center, které je spojeno s příchodem nového školního roku, se děti vždy velmi těší. Kromě doučování ve školních předmětech děti poznávají své schopnosti a při aktivitách v kolektivu se učí sociálním dovednostem.

Foto: Archív DCH HK 2016-17Foto: Archív DCH HK 2016-17

V rámci projektu probíhá i vzdělávání rodičů. V loňském roce byly celé rodiny seznámeny s problematikou zdraví a prevence nemocí, zásadami správné hygieny a udržováním zdravého prostředí. Na setkáních s rodiči se děti mohly pochlubit svými dovednostmi, jako je zpěv, tanec nebo skupinová práce.

Foto: Archív DCH HK 2016-17Foto: Archív DCH HK 2016-17

Rodiče se shodují na tom, že díky činnosti večerních vzdělávacích center jsou jejich děti zodpovědnější a zdravější. Také zdravotní stav ostatních členů rodiny se podstatně zlepšil díky správné péči o tělo, domácnost a okolí. V indických oblastech, kde žijí chudé rodiny, je zdravotní výchova velmi důležitá. Děti se tak mohou vyhnout vážným onemocněním a absencím ve škole.

Foto: Archív DCH HK 2016-17

Součástí projektu bylo také školení pro učitele a lektory vzdělávacích center. Na setkání se mohli podělit o své zkušenosti v oblasti práce s dětmi a získali nové poznatky a inspiraci. Důležitým přínosem školení bylo, že se všichni přítomní ztotožnili s cíli projektu. Výstupem z tohoto setkání byl nový podrobný vzdělávací plán s aktivitami na celý školní rok.

Vzdělávací centra se stala mostem mezi školou a domovem. Péče a přístup učitelů a lektorů přispěly ke kreativitě dětí a lepším výsledkům ve škole. Podařilo se vytvořit úzkou vazbu mezi učiteli a dětmi, které nyní dokážou lépe čelit životním výzvám.

Díky dárcům Tříkrálové sbírky byl projekt podpořen částkou 230.000 Kč.