Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Indický koordinátor vzdělávacích projektů pro chudé děti přijel do Prahy

Indický koordinátor vzdělávacích projektů pro chudé děti přijel do Prahy

Koordinátoři projektu Adopce na dálku® Diecézní katolické charity Hradec Králové se pravidelně setkávají se svými indickými partnery a jejich zástupci. Tato setkání jsou důležitá pro lepší spolupráci, posilují vzájemné vztahy a důvěru. Poslední setkání zástupců projektu Adopce na dálku z Hradce Králové a partnerského projektu Asha z indické oblasti Bangalore proběhlo ve středu 12. července 2017. Indického partnera zastupoval P. Patrick Edward Pinto.

Patrick v rámci své cesty po Evropě navštívil Prahu a přivezl část dopisů, které děti každý rok posílají svým dárcům. Setkání se zástupci královéhradecké diecézní Charity se uskutečnilo v kostele Panny Marie Vítězné. V tomto kostele se nachází Pražské Jezulátko, které je v Bangalore mezi lidmi velmi oblíbené. P. Patrick a jeho přátelé zde sloužili mši svatou s intencemi za svého arcibiskupa Bernarda Morase z Bangalore a jeho spolupracovníky, za dárce a sponzory vzdělávacího programu a za zaměstnance Diecézní charity Hradec Králové.

S P. Patrickem v kostele Panny Marie Vítězné u oltáře Pražského Jezulátka

Po mši svaté se zástupci královéhradecké Charity přesunuli k hotelu, kde od P. Patricka převzali část dopisů, které napsaly podporované indické děti svým dárcům. Jak je patrné z fotografií, setkání proběhlo v přátelském duchu a radostné atmosféře.

P. Patrick předává obálku s dokumenty pro projekt Adopce na dálku.P. Patrick předává zástupci projektu Adopce na dálku část dovezených dopisů pro dárce od podporovaných dětí z Indie

Diecézní katolická charita Hradec Králové realizuje projekt Adopce nad dálku v indickém státě Karnataka. Od roku 2000 spolupracuje s diecézí Belgaum. V roce 2005 jej rozšířila do arcidiecéze Bangalore, kde je projekt veden pod názvem „ASHA“.