Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Jak milovat a sdílet svět

Jak milovat a sdílet svět

Děti, kterým pomáháme, získávají díky vzdělání nejen znalosti, ale i sebedůvěru. Mohou rozvíjet své dovednosti a být hrdými lidmi, kteří se dokážou postarat o svou rodinu.

Příběh Jenifer je zářivým příkladem, jak se podporovaným dětem a jejich okolí mění život. To vše se děje díky solidaritě a štědrosti dárců projektu Adopce na dálku®.

 

Jsem Jenifer Robert Bhutelo.

Jsem jedno z podporovaných dětí, které můžete nyní vidět a jehož příběh o splněném snu si můžete poslechnout. Nikdy bych si ani nepomyslela, že dokončím své základní vzdělání, bez vaši podpory by to nešlo.

Patřím k farnosti v Macche ke kostelu Divine Mercy. Když jsem byla ve 3. třídě, přišla jsem o svého otce. Má matka pracovala na poli a starala se o nás tři. Její výdělek nestačil pro obživu naši rodiny a pro zajištění našeho vzdělávání. Tehdy do našeho života vstoupil program Bala Jeevan Jyothi (Adopce na dálku).

Mamka a já jsme byly velice šťastné za podporu, a že jsem tak mohla nastoupit na dobrou anglickou školu. Byla to církevní škola sv. Josefa. Mé sestry také patří mezi podporované děti. Získala jsem řadu příležitostí k rozvoji svého talentu a získání sebedůvěry. Absolvovala jsem bakalářské studium obchodní administrativy.

S radostí vám mohu říct, že již tři roky pracuji v soukromé firmě jako asistentka prodeje. Jsem hrdá na to, že mohu podporovat svou rodinu. Je to vaší zásluhou. Jsem nesmírně šťastná, že mohu své rodině pomoci.

Moje maminka je moc šťastná a je vám velmi vděčná, moji drazí dárci. Díky vám jsem se mohla rozvíjet a stát se oporou své rodině i sestrám, které pokračují ve studiu. Velmi mě potěšilo, že jste mi pomohli, když jsem potřebovala vaši pomoc. Vždy na vás budu vzpomínat a modlit se za vás. Vy jste mi ukázali, jak milovat a sdílet svět s ostatními.

Ať vám Bůh žehná mí drazí dárci.

Ať vy a vaše rodina jste vždy šťastní.

Jsem s vámi v modlitbě a přeji vám vše nejlepší.

 

Jennifer Bhutelo
/Belgaum - Karnataka, 2018/