Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

Přes 200 podporovaných žáků letos dokončilo základní školu

Přes 200 podporovaných žáků letos dokončilo základní školu

Projekt Adopce na dálku® hradecké diecézní Charity umožňuje chudým indickým dětem získat kvalitní vzdělání. Je to běh na dlouhou trať. Důležitým mezníkem je dokončení 10. ročníku základní školy. Dokončené základní vzdělání žákům dává slušné možnosti budoucího uplatnění. Díky projektu Adopce na dálku® dokončilo letos vzdělání celkem 239 žáků. Někteří z nich se přihlásili na dvouletý kurz, který je připraví na studium na vysoké škole. Jiní nyní navštěvují počítačové kurzy nebo si už našli práci.

Před nástupem na základní školu musí indické děti absolvovat předškolní docházku. Ta trvá 1–2 roky. Předškolní výchova je velmi důležitá příprava pro řádnou školní docházku. Už zde se děti naučí číst, psát a počítat. Žádné dítě není přijato na základní školu bez této přípravy. Povinná školní docházka začíná první a končí desátou třídou. Do první třídy nastupují děti od 5 let a 10 měsíců.

Předškolní příprava (LKG) --- Foto z archivu DCH HK 2010

Pro nás může být docela překvapivé, že se děti učí už v první třídě různé jazyky. Každý z nich má jiné písmo. Písma jsou rozdílná jako například latinka a azbuka. Děti se mimo jiné učí i angličtinu. Další předměty jsou podobné těm našim – společenské a přírodní vědy, matematika apod. Po ukončení 5. třídy mohou žáci přestoupit do třídy, kde probíhá vyučování v angličtině.

Ranní nástup žáků --- Foto: Indie 2015 - Mgr. Kristýna Stejskalová

Vyučovací hodina trvá 35-40 minut. Mezi vyučovacími hodinami nejsou prakticky žádné přestávky. Žáci mají pouze dvě přestávky za celý den, na svačinu a oběd.

Rozvr hodin --- Foto: Indie 2015 - Mgr. Kristýna StejskalováSvačinová přestávka --- Foto: Indie 2015 - Mgr. Kristýna Stejskalová

Pokud jim to dovolí situace doma, učí se ještě po škole další 3 hodiny. Dětem, kterým doma nemůže nikdo pomoci s přípravou do školy, pomáhají učitelé a dobrovolníci například v rámci projektu Večerní vzdělávání, který je každoročně podpořen z Tříkrálové sbírky. I když se dětem občas nechce učit, berou školní docházku velmi zodpovědně. Uvědomují si, že učení je důležité a že vzdělání potřebují, aby se měly v budoucnu lépe.

Dívky z internátu dělají domácí úkoly a připravují se do školy --- Foto: Indie 2015 - Mgr. Kristýna StejskalováVečerní vzdělávání indických dětí --- Foto: Archiv DCH HK 2017

Na konci každého školního roku skládají indičtí žáci zkoušky, aby mohli postoupit do dalšího ročníku. Komu se to nepodaří, musí složit opravné zkoušky. Některé z žáků přibrzdí absence způsobená úrazem či nemocí. Jiní se musí vypořádat s nemocí či úmrtím některého z rodičů. Navzdory všem nástrahám však získají každoročně stovky žáků podporovaných dárci hradecké diecézní Charity plnohodnotné základní vzdělání. Ve školním roce 2016-2017 se to povedlo 151 žákům z oblasti Belgaum a 88 žákům v oblasti Bangalore.

Žákyně 2. stupně ZŠ --- Foto: Indie 2010 - Marie Mandová

Všem absolventům základních škol zapojeným do projektu Adopce na dálku® přejeme hodně zdaru na jejich cestě za dalším vzděláním a při následném hledání pracovního uplatnění. Všem dárcům děkujeme za jejich dlouhodobou finanční podporu.