Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

z návštěvyZprávy ze setkání
s indickými partnery

 


Zástupci Diecézní katolické charity Hradec Králové navštěvují pravidelně jednotlivá centra projektu Adopce na dálku® v Indii. Provádí kontrolu dokumentace a zjišťují, jaké jsou možnosti další případné pomoci. Návštěvují náhodně vybrané rodiny a jednají s řediteli škol, sociálními pracovníky či se zástupci vesnických komunit.

Dárci se mohou setkat s našimi indickými partnery jednou za 2–3 roky při jejich návštěvách České republiky. Během těchto návštěv mají příležitost indické partnery poznat osobně a dovědět se více o podmínkách, ve kterých žijí podporované děti a jejich rodiny.

S humorem na cestách po Indii

Foto: Marcela Hledíková

Již 17 let se pravidelně setkáváme s našimi indickými partnery. Za tu dobu jsme při svých výpravách do Indie vypozorovali mnoho zajímavostí z běžného života, mezi které patří (ne)pravidla silniční dopravy. Proto jsme s trochou nadsázky sepsali zkušenosti, které vypozorovali členové našich výprav do Indie, a shrnuli je do deseti jednoduchých pravidel.

Návštěva 2017

Návštěva 2017

Malé ohlédnutí za nedávnou cestou do Indie

Ve druhé polovině listopadu roku 2017 se vypravili zástupci hradecké diecézní Charity do Indie. Hlavním cílem této cesty bylo setkání s místními partnery a koordinátory projektu Adopce na dálku®. Čeští návštěvníci potkali během necelých dvou týdnů několik tisíc indických školáků a desítky absolventů zmíněného projektu.

Návštěva 2015 v HK

15 let projektu ADOPCE NA DÁLKU®

Diecézní katolické charity Hradec Králové

V neděli 27. září 2015 oslavíme jako každoročně Den charity. Při této příležitosti bychom chtěli zavzpomínat na oslavy 15. výročí Adopce na dálku®, kdy přijeli do Hradce Králové indičtí partneři projektu arcibiskup Most Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore a biskup Most Rev. Dr. Peter Machado s Rev. Fr. Alwynem Sudhirem z Belgaum. 

Návštěva 2014

Charitní pouť v Neratově

u příležitosti 350. výročí diecéze Hradec Králové

Rok 2014 byl jubilejním rokem vzniku královéhradecké diecéze. A u této příležitosti se na různých místech diecéze konalo celkem 9 poutí.

Návštěva 2012 v HK

20. výročí Diecézní katolické charity Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové a mnohé její Charity v roce 2012 oslavily 20. výročí vzniku. Mezi významné projekty diecézní charity patří  i projekt na podporu vzdělávání dětí v Indii - Adopce na dálku®. Při této příležitosti 20. výročí byla v úterý 5. června 2012 v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové sloužena slavnostní a děkovná mše svatá, celebrovaná biskupem J. E. Mons. JUDr. Ing. Janem Vokálem, JU.D. s biskupy z Indie a prezidentem diecézní charity Mons. Josefem Suchárem.

Návštěva 2012

Výprava do Indie u příležitosti posvěcení nového kostela sv. Josefa

Hlavním cílem výpravy pana biskupa J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D. a zástupců Diecézní katolické charity Hradec Králové do vzdálené Indie bylo posvěcení nového kostela sv. Josefa.

Návštěva 2010

Zástupci Diecézní charity HK navštívili partnerská střediska v Indii

Dne 26.10.2010 odletěli z Prahy zástupci Diecézní katolické charity Hradec Králové na jednu z monitorovacích návštěv. Po dlouhém čekání na letišti v Doze (Katar) se dostali do města Goa, kde byla teplota 31st a 100% vlhkost. V doprovodu zaměstnanců z biskupství dojeli do Belgaum. Zde proběhlo tradiční uvítání s věnci z živých květin.

Návštěva 2009

Podzimní výprava do Indie
(25.9. – 10.10.2009)

Naší podzimní výpravu do Indie za podporovanými dětmi a tamními koordinátory projektu Adopce na dálku® zastihly na cestě ničivé záplavy, které si vyžádaly až 200 obětí na životech, nejvíce v indickém státě Karnataka.

Návštěva 2008

Návštěva indického partnera projektu Adopce na dálku®
(16.11.2008 – 21.11.2008)

V neděli 16.11.2008 přiletěl do České Republiky partner projektu Adopce na dálku® Most. Rev. Dr. Bernard Moras - arcibiskup z diecéze Bangalore. Přijel poděkovat všem dárcům zapojeným do tohoto projektu a informovat o nelehké politické situaci v Indii.

Návštěva 2007

Týden s indickými partnery projektu Adopce na dálku®
(18.11.2007 – 24.11.2007)

Od 18.11.2007 hostila Diecézní katolická charita Hradec Králové indické partnery projektu Adopce na dálku®. Do České republiky přijeli indičtí biskupové Most. Rev. Dr. Most. Rev. Bernard Moras z diecéze Bangalore, Most. Rev. Peter Machado z diecéze Belgaum, Most. Rev. Derek Fernandes z diecéze Karwar a koordinátorky Srov. Theresa z diecéze Bangalore a Sr. Marian z diecéze Belgaum. Hosté z Indie přijeli poděkovat všem dárcům zapojeným do tohoto projektu za jejich podporu, bez které by děti z chudých rodin v indickém státě Karnataka nemohly navštěvovat školu a vzdělávat se. Setkali se s nimi na několika místech královéhradecké diecéze. Prohlédli si některá charitní zařízení a seznámili se blíže s jejich činností.