Zázraky sv. Františka Xaverského

Postava Františka Xaverského je opředena mnoha příběhy zázraků a proroctví, které vykonal během svého života a také těmi, které se staly po jeho smrti. Veškeré známé zázraky, které vykonal za svého života, jsou sepsány ve spise Monumenta Xaveriana.

V kanonizační legendě jsou popsány ty nejvýznamnější zázraky, které byly doloženy s odkazem na mnohé další podobné, které také vykonal. Patří mezi ně navrácení zraku slepým, vyhnání ďábla z posedlých, uzdravení těžce nemocných – např. malomocných, kulhavých, zbavil lidi nežitů, zajistil plodnost neplodným ženám, zajistil snadný porod svým orodováním, uklidnil mořské bouře, předvídal budoucí věci a křísil mrtvé.

V kanonizační bule vydané roku 1622 papežem Řehořem XV. je zaznamenáno osmnáct zázraků, které za svého života František Xaverský způsobil a které církev uznala za autentické.

Jako první byl zmíněn dar extatického vytržení v průběhu mše svaté, kdy bylo těžké navrátit ho zpět k normálnímu vědomí. Další ze zázraků se stal také během mše, kdy se při eucharistii František Xaverský vznesl přibližně 60 cm nad zem.

Mezi známými zázraky sv. Františka Xaverského během misijní činnosti patří:

  • Záchrana obyvatel jedné vesnice před davem pohanů, kteří je chtěli zabít. František Xaverský je přišel pozdravit a „byl doprovázen tajemnou postavou, jejíž velkolepost a nádhera útočníky vyděsila.“

  • Zázraky týkající se oživování zemřelých a uzdravování nemocných, kde nechybí ani návrat zraku slepému člověku nebo zhojení hnisavé končetiny.

  • Velice známým a často zobrazovaným výjevem zázraků, jenž se děly kolem Františka Xaverského, je navrácení malého krucifixu krabem poté, co ho ztratil v moři. Tato legenda je tradována ještě v jiné podobě a to, že sv. František Xaverský vhodil krucifix do moře záměrně, aby jím utišil bouři.

  • Jeho prorocké schopnosti se projevili např. v události, kdy předpověděl úděl dvou lodí, kdy jedna měla být zničena během bouřky a druhá měla v pořádku dosáhnout přístavu.

  • Další jeho proroctví, kdy během mše sv. vyzval lid, aby se modlil za duši jednoho obchodníka, který byl vzdálen od místa konání mše sv. dvanáct dnů cesty a který právě zemřel.

Zdroj: Zdeňka Vlčková: Misionářská činnost Františka Xaverského – proměny církevního obrazu (bakalářská práce), Brno 2007. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/ocgnf/, https://is.muni.cz/th/ocgnf/Frantisek_Xaversky.pdf