Adopce na dálku®

Pomáháme chudým indickým dětem získat vzdělání

DLOUHODOBÁ PODPORA

JEDNORÁZOVÁ PODPORA

Doprovodné projekty

v chudých oblastech Indie

 

PODPORA VZDĚLÁNÍ
VÝSTAVBA BYDLENÍ
PODPORA ZDRAVÍ

Přednášky, besedy

 

o projektu ADOPCE NA DÁLKU®
a ŽIVOTĚ V INDII

O naší organizaci

Diecézní katolická charita Hradec Králové a její Charity poskytují pomoc v nouzi matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin, uprchlíkům a obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí.

Vlastní projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové:

mezníkNAŠE MOTTO: 

POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMĚJÍ

Podpořte indické děti ve vzdělání

Tříkrálová sbírka 2019
Adopce na dálku®